Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2015:157:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, L 157, 23 juni 2015


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0820

Europeiska unionens

officiella tidning

L 157

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

58 årgången
23 juni 2015


Innehållsförteckning

 

II   Icke-lagstiftningsakter

Sida

 

 

FÖRORDNINGAR

 

*

Rådets förordning (EU) 2015/960 av den 19 juni 2015 om ändring av förordning (EU) 2015/104 vad gäller vissa fiskemöjligheter

1

 

*

Rådets genomförandeförordning (EU) 2015/961 av den 22 juni 2015 om genomförande av förordning (EU) nr 36/2012 om restriktiva åtgärder med hänsyn till situationen i Syrien

20

 

*

Kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/962 av den 18 december 2014 om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/40/EU vad gäller tillhandahållande av EU-omfattande realtidstrafikinformationstjänster ( 1 )

21

 

 

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/963 av den 22 juni 2015 om fastställande av schablonimportvärden för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

32

 

 

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/964 av den 22 juni 2015 om fastställande av de kvantiteter som ska läggas till den kvantitet som fastställts för delperioden 1 oktober–31 december 2015 inom ramen för de tullkvoter som öppnats genom förordning (EG) nr 442/2009 för griskött

34

 

 

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/965 av den 22 juni 2015 om fastställande av vilka kvantiteter som ska läggas till den kvantitet som fastställts för delperioden 1 oktober–31 december 2015 inom ramen för den tullkvot som öppnades genom förordning (EG) nr 536/2007 för fjäderfäkött från Amerikas förenta stater

36

 

 

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/966 av den 22 juni 2015 om fastställande av de kvantiteter som ska läggas till den kvantitet som fastställts för delperioden 1 oktober–31 december 2015 inom ramen för de tullkvoter som öppnats genom förordning (EG) nr 539/2007 för ägg och äggalbumin

38

 

 

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/967 av den 22 juni 2015 om fastställande av de kvantiteter som ska läggas till den kvantitet som fastställts för delperioden 1 oktober–31 december 2015 inom ramen för de tullkvoter som öppnats genom förordning (EG) nr 1384/2007 för fjäderfäkött som kommer från Israel

40

 

 

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/968 av den 22 juni 2015 om fastställande av de kvantiteter som ska läggas till den kvantitet som fastställts för delperioden 1 oktober–31 december 2015 inom ramen för de tullkvoter som öppnats genom genomförandeförordning (EU) nr 412/2014 för ägg, äggprodukter och albuminer med ursprung i Ukraina

42

 

 

BESLUT

 

*

Beslut (Gusp) 2015/969 av kommittén för utrikes- och säkerhetspolitik av den 19 juni 2015 om förlängning av mandatet för uppdragschefen för Europeiska unionens rättsstatsuppdrag i Kosovo (Eulex Kosovo)

44

 

*

Rådets beslut (Gusp) 2015/970 av den 22 juni 2015 om förlängning av uppdraget för Europeiska unionens särskilda representant i Bosnien och Hercegovina

45

 

*

Rådets beslut (Gusp) 2015/971 av den 22 juni 2015 om ändring av beslut 2014/512/Gusp om restriktiva åtgärder med hänsyn till Rysslands åtgärder som destabiliserar situationen i Ukraina

50

 

*

Rådets beslut (Gusp) 2015/972 av den 22 juni 2015 om inledande av Europeiska unionens militära insats i södra centrala Medelhavsområdet (Eunavfor MED)

51

 

*

Rådets genomförandebeslut (Gusp) 2015/973 av den 22 juni 2015 om genomförande av beslut 2013/255/Gusp om restriktiva åtgärder mot Syrien

52

 

*

Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2015/974 av den 17 juni 2015 om bemyndigande för medlemsstaterna att anta vissa undantag i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/68/EG om transport av farligt gods på väg, järnväg och inre vattenvägar [delgivet med nr C(2015) 4087]

53

 

*

Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2015/975 av den 19 juni 2015 om en åtgärd som Spanien vidtagit i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/42/EG för att förbjuda utsläppande på marknaden av en slagborrmaskin som importeras till Spanien av HIDALGO'S GROUP, Spanien [delgivet med nr C(2015) 4086]  ( 1 )

96

 

 

REKOMMENDATIONER

 

*

Kommissionens rekommendation (EU) 2015/976 av den 19 juni 2015 om övervakning av förekomsten av tropanalkaloider i livsmedel ( 1 )

97

 

 

AKTER SOM ANTAS AV ORGAN SOM INRÄTTATS GENOM INTERNATIONELLA AVTAL

 

*

Beslut nr 1/2014 av associeringsrådet EU–Ukraina av den 15 december 2014 om antagande av associeringsrådets, associeringskommitténs och underkommittéernas arbetsordningar [2015/977]

99

 

*

Beslut nr 2/2014 av associeringsrådet EU–Ukraina av den 15 december 2014 om inrättande av två underkommittéer [2015/978]

110

 

 

Rättelser

 

*

Rättelse till Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/68/EU av den 15 maj 2014 om harmonisering av medlemsstaternas lagstiftning om tillhandahållande på marknaden av tryckbärande anordningar ( EUT L 189, 27.6.2014 )

112

 


 

(1)   Text av betydelse för EES

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top