EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2015:132:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, L 132, 29 maj 2015


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0820

Europeiska unionens

officiella tidning

L 132

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

58 årgången
29 maj 2015


Innehållsförteckning

 

II   Icke-lagstiftningsakter

Sida

 

 

FÖRORDNINGAR

 

*

Rådets förordning (EU) 2015/827 av den 28 maj 2015 om ändring av förordning (EU) nr 36/2012 om restriktiva åtgärder med hänsyn till situationen i Syrien

1

 

*

Rådets genomförandeförordning (EU) 2015/828 av den 28 maj 2015 om genomförande av förordning (EU) nr 36/2012 om restriktiva åtgärder med hänsyn till situationen i Syrien

3

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/829 av den 27 maj 2015 om ändring av förordning (EG) nr 1484/95 vad gäller fastställandet av de representativa priserna inom sektorerna för fjäderfäkött och ägg samt för äggalbumin

6

 

*

Kommissionens förordning (EU) 2015/830 av den 28 maj 2015 om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (Reach) ( 1 )

8

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/831 av den 28 maj 2015 om uppdatering av förteckningen över de parter som är befriade från den utvidgade antidumpningstullen på vissa cykeldelar med ursprung i Folkrepubliken Kina enligt förordning (EG) nr 88/97, efter den genomgång som inletts genom kommissionens tillkännagivande 2014/C 299/08

32

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/832 av den 28 maj 2015 om inledande av en undersökning rörande ett eventuellt kringgående av de utjämningsåtgärder som infördes genom rådets genomförandeförordning (EU) nr 1239/2013 på import av solcellsmoduler av kristallint kisel och väsentliga komponenter (dvs. celler) med ursprung i eller avsända från Folkrepubliken Kina genom import av solcellsmoduler av kristallint kisel och väsentliga komponenter (dvs. celler) som avsänts från Malaysia och Taiwan, oavsett om produktens deklarerade ursprung är Malaysia och Taiwan eller inte, och om registrering av sådan import

53

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/833 av den 28 maj 2015 om inledande av en undersökning rörande ett eventuellt kringgående av de antidumpningsåtgärder som infördes genom rådets genomförandeförordning (EU) nr 1238/2013 på import av solcellsmoduler av kristallint kisel och väsentliga komponenter (dvs. celler) med ursprung i eller avsända från Folkrepubliken Kina genom import av solcellsmoduler av kristallint kisel och väsentliga komponenter (dvs. celler) som avsänts från Malaysia och Taiwan, oavsett om produktens deklarerade ursprung är Malaysia och Taiwan eller inte, och om registrering av sådan import

60

 

 

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/834 av den 28 maj 2015 om fastställande av schablonimportvärden för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

67

 

 

BESLUT

 

*

Rådets beslut (EU) 2015/835 av den 11 maj 2015 om den ståndpunkt som ska intas på Europeiska unionens vägnar i blandade EU–Efta-kommittén för gemensam transitering vad gäller antagande av ett beslut om ändring av konventionen om ett gemensamt transiteringsförfarande

69

 

*

Rådets beslut (EU) 2015/836 av den 11 maj 2015 om den ståndpunkt som ska intas på Europeiska unionens vägnar angående antagandet av ett beslut av blandade EU–Efta-kommittén för gemensam transitering och ett beslut av blandade EU–Efta-kommittén för förenkling av formaliteterna vid handel med varor vad gäller en inbjudan till f.d. jugoslaviska republiken Makedonien att ansluta sig till konventionen om ett gemensamt transiteringsförfarande och konventionen om förenkling av formaliteterna vid handel med varor

78

 

*

Rådets beslut (Gusp) 2015/837 av den 28 maj 2015 om ändring av beslut 2013/255/Gusp om restriktiva åtgärder mot Syrien

82

 

*

Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2015/838 av den 28 maj 2015 om ändring av genomförandebeslut 2014/909/EU genom förlängning av tillämpningsperioden för skyddsåtgärder vad gäller den lilla kupskalbaggen i Italien [delgivet med nr C(2015) 3558]  ( 1 )

86

 

*

Europeiska centralbankens beslut (EU) 2015/839 av den 27 april 2015 om fastställande av de kreditinstitut som är föremål för en samlad bedömning (ECB/2015/21)

88

 


 

(1)   Text av betydelse för EES

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top