EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2015:127:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, L 127, 22 maj 2015


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0820

Europeiska unionens

officiella tidning

L 127

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

58 årgången
22 maj 2015


Innehållsförteckning

 

II   Icke-lagstiftningsakter

Sida

 

 

FÖRORDNINGAR

 

*

Kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/791 av den 27 april 2015 om ändring av bilaga I till Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1305/2013 om stöd för landsbygdsutveckling från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling

1

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/792 av den 19 maj 2015 om godkännande av en annan ändring än en mindre ändring av produktspecifikationen för ett namn som tagits upp i registret över skyddade ursprungsbeteckningar och skyddade geografiska beteckningar (Maçã de Alcobaça [SGB])

5

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/793 av den 19 maj 2015 om godkännande av en annan ändring än en mindre ändring av produktspecifikationen för ett namn som tagits upp i registret över skyddade ursprungsbeteckningar och skyddade geografiska beteckningar (Agnello di Sardegna [SGB])

6

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/794 av den 19 maj 2015 om godkännande av en annan ändring än en mindre ändring av produktspecifikationen för ett namn som tagits upp i registret över skyddade ursprungsbeteckningar och skyddade geografiska beteckningar (Chevrotin [SUB])

7

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/795 av den 19 maj 2015 om godkännande av en annan ändring än en mindre ändring av produktspecifikationen för ett namn som tagits upp i registret över skyddade ursprungsbeteckningar och skyddade geografiska beteckningar (Pont-l'Évêque [SUB])

8

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/796 av den 21 maj 2015 om ändring av bilaga I till förordning (EG) nr 798/2008 vad gäller uppgifterna om Förenta staterna i förteckningen över tredjeländer, områden, zoner eller delområden från vilka vissa varor av fjäderfä får importeras till eller transiteras genom unionen i samband med högpatogen aviär influensa efter ytterligare utbrott i det landet ( 1 )

9

 

 

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/797 av den 21 maj 2015 om fastställande av schablonimportvärden för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

17

 

 

BESLUT

 

*

Rådets beslut (EU) 2015/798 av den 11 maj 2015 om bemyndigande för Europeiska kommissionen att på Europeiska unionens vägnar förhandla om ändringar av Wienkonventionen för skydd av ozonskiktet och Montrealprotokollet om ämnen som bryter ned ozonskiktet

19

 

*

Rådets beslut (EU) 2015/799 av den 18 maj 2015 om bemyndigande för medlemsstaterna att i Europeiska unionens intresse bli parter i Internationella sjöfartsorganisationens internationella konvention om normer för utbildning, certifiering och vakthållning för personal ombord på fiskefartyg ( 1 )

20

 

*

Rådets beslut (Gusp) 2015/800 av den 21 maj 2015 om ändring och förlängning av beslut 2013/233/Gusp om Europeiska unionens integrerade gränsförvaltningsuppdrag i Libyen (EU BAM Libyen)

22

 

*

Kommissionens beslut (EU) 2015/801 av den 20 maj 2015 om referensdokument för bästa miljöledningspraxis, indikatorer för sektorspecifik miljöprestanda och riktmärken för resultat i världsklass för detaljhandelssektorn enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1221/2009 om frivilligt deltagande för organisationer i gemenskapens miljölednings- och miljörevisionsordning (Emas) [delgivet med nr C(2015) 3234]  ( 1 )

25

 

 

Rättelser

 

*

Rättelse till slutgiltigt antagande (EU, Euratom) 2015/371 av Europeiska unionens ändringsbudget nr 7 för budgetåret 2014 ( EUT L 73, 17.3.2015 )

61

 

*

Rättelse till kommissionens förordning (EU) nr 479/2010 av den 1 juni 2010 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 1234/2007 vad gäller meddelanden till kommissionen inom sektorn för mjölk och mjölkprodukter ( EUT L 135, 2.6.2010 )

62

 


 

(1)   Text av betydelse för EES

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top