EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2015:115:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, L 115, 6 maj 2015


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0820

Europeiska unionens

officiella tidning

L 115

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

58 årgången
6 maj 2015


Innehållsförteckning

 

I   Lagstiftningsakter

Sida

 

 

DIREKTIV

 

*

Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/719 av den 29 april 2015 om ändring av rådets direktiv 96/53/EG om största tillåtna dimensioner i nationell och internationell trafik och högsta tillåtna vikter i internationell trafik för vissa vägfordon som framförs inom gemenskapen ( 1 )

1

 

*

Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/720 av den 29 april 2015 om ändring av direktiv 94/62/EG när det gäller att minska förbrukningen av tunna plastbärkassar ( 1 )

11

 

 

II   Icke-lagstiftningsakter

 

 

FÖRORDNINGAR

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/721 av den 20 april 2015 om införande av ett namn i registret över skyddade ursprungsbeteckningar och skyddade geografiska beteckningar (Vlaamse laurier [SGB])

16

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/722 av den 5 maj 2015 om godkännande av taurin som fodertillsats för Canidae, Felidae, Mustelidae och köttätande fisk ( 1 )

18

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/723 av den 5 maj 2015 om godkännande av biotin som fodertillsats för alla djurarter ( 1 )

22

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/724 av den 5 maj 2015 om godkännande av retinylacetat, retinylpalmitat och retinylpropionat som fodertillsatser för alla djurarter ( 1 )

25

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/725 av den 5 maj 2015 om fastställande av en sista dag för inlämning av ansökningar om stöd för privat lagring av griskött enligt genomförandeförordning (EU) 2015/360

32

 

 

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/726 av den 5 maj 2015 om fastställande av schablonimportvärden för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

34

 

 

BESLUT

 

*

Europeiska centralbankens beslut (EU) 2015/727 av den 10 april 2015 om det totala årliga tillsynsavgiftsbeloppet för den första avgiftsperioden och för 2015 (ECB/2015/17)

36

 

 

Rättelser

 

*

Rättelse till rådets beslut (EU) 2015/116 av den 26 januari 2015 om utnämning av ledamöter och suppleanter i Regionkommittén för perioden 26 januari 2015–25 januari 2020( EUT L 20, 27.1.2015 )

39

 

*

Rättelse till rådets beslut (EU) 2015/190 av den 5 februari 2015 om utnämning av ledamöter och suppleanter i Regionkommittén för perioden 26 januari 2015–25 januari 2020( EUT L 31, 7.2.2015 )

40

 

*

Rättelse till Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1077/2011 av den 25 oktober 2011 om inrättande av en Europeisk byrå för den operativa förvaltningen av stora it-system inom området frihet, säkerhet och rättvisa ( EUT L 286, 1.11.2011 )

43

 


 

(1)   Text av betydelse för EES

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top