Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2015:112:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, L 112, 30 april 2015


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0820

Europeiska unionens

officiella tidning

L 112

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

58 årgången
30 april 2015


Innehållsförteckning

 

II   Icke-lagstiftningsakter

Sida

 

 

BESLUT

 

*

Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2015/683 av den 24 april 2015 om godkännande för utsläppande på marknaden av produkter som innehåller, består av eller har framställts av den genetiskt modifierade majsen MON 87460 (MON 8746Ø-4) i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1829/2003 [delgivet med nr C(2015) 2749]  ( 1 )

1

 

*

Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2015/684 av den 24 april 2015 om godkännande för utsläppande på marknaden av den genetiskt modifierade majsen NK603 (MON-ØØ6Ø3-6) och om förlängning av godkännandet för de befintliga produkterna av majs NK603 (MON-ØØ6Ø3-6), i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1829/2003 [delgivet med nr C(2015) 2753]  ( 1 )

6

 

*

Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2015/685 av den 24 april 2015 om godkännande för utsläppande på marknaden av genetiskt modifierad bomull MON 15985 (MON-15985-7) och om förlängning av godkännandet för de befintliga produkterna av genetiskt modifierad bomull MON 15985 (MON-15985-7), i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1829/2003 [delgivet med nr C(2015) 2755]  ( 1 )

11

 

*

Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2015/686 av den 24 april 2015 om godkännande för utsläppande på marknaden av produkter som innehåller, består av eller har framställts av den genetiskt modifierade sojabönan MON 87769 (MON-87769-7) i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1829/2003 [delgivet med nr C(2015) 2757]  ( 1 )

16

 

*

Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2015/687 av den 24 april 2015 om godkännande för utsläppande på marknaden av produkter som innehåller, består av eller har framställts av den genetiskt modifierade rapsen MON 88302 (MON-883Ø2-9) i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1829/2003 [delgivet med nr C(2015) 2759]  ( 1 )

22

 

*

Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2015/688 av den 24 april 2015 om godkännande för utsläppande på marknaden av produkter som innehåller, består av eller har framställts av den genetiskt modifierade bomullen MON 88913 (MON-88913-8) i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1829/2003 [delgivet med nr C(2015) 2760]  ( 1 )

26

 

*

Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2015/689 av den 24 april 2015 om förlängning av godkännandet av befintliga produkter av den genetiskt modifierade bomullen MON 531 (MON-ØØ531-6) i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1829/2003 [delgivet med nr C(2015) 2761]  ( 1 )

31

 

*

Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2015/690 av den 24 april 2015 om godkännande för utsläppande på marknaden av produkter som innehåller, består av eller har framställts av genetiskt modifierad bomull GHB614xLLCotton25 (BCS-GHØØ2-5xACS-GHØØ1-3) i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1829/2003 [delgivet med nr C(2015) 2762]  ( 1 )

35

 

*

Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2015/691 av den 24 april 2015 om godkännande för utsläppande på marknaden av produkter som innehåller, består av eller har framställts av den genetiskt modifierade sojabönan BPS-CV127-9 (BPS-CV127-9) i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1829/2003 [delgivet med nr C(2015) 2764]  ( 1 )

40

 

*

Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2015/692 av den 24 april 2015 om utsläppande på marknaden i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/18/EG av en nejlika (Dianthus caryophyllus L., linje 25958) som modifierats genetiskt för blommans färg [delgivet med nr C(2015) 2765]  ( 1 )

44

 

*

Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2015/693 av den 24 april 2015 om förlängning av godkännandet av befintliga produkter av den genetiskt modifierade bomullen MON 1445 (MON-Ø1445-2) i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1829/2003 [delgivet med nr C(2015) 2766]  ( 1 )

48

 

*

Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2015/694 av den 24 april 2015 om utsläppande på marknaden i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/18/EG av en nejlika (Dianthus caryophyllus L., linje 26407) som modifierats genetiskt för blommans färg [delgivet med nr C(2015) 2768]  ( 1 )

52

 

*

Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2015/695 av den 24 april 2015 om förlängning av godkännandet av befintliga produkter av den genetiskt modifierade bomullen MON 531 x MON 1445 (MON-ØØ531-6 x MON-Ø1445-2) och om godkännande för utsläppande på marknaden av bomullsfröolja som har framställts av den genetiskt modifierade bomullen MON 531 x MON 1445 (MON-ØØ531-6 x MON-Ø1445-2), i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1829/2003 [delgivet med nr C(2015) 2769]  ( 1 )

56

 

*

Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2015/696 av den 24 april 2015 om godkännande för utsläppande på marknaden av produkter som innehåller, består av eller har framställts av den genetiskt modifierade sojabönan MON87705 (MON-877Ø5-6) i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1829/2003 [delgivet med nr C(2015) 2770]  ( 1 )

60

 

*

Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2015/697 av den 24 april 2015 om godkännande för utsläppande på marknaden av den genetiskt modifierade majsen T25 (ACS-ZMØØ3-2) och förlängning av godkännandet för de befintliga produkterna av majs T25 (ACS-ZMØØ3-2), i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1829/2003 [delgivet med nr C(2015) 2772]  ( 1 )

66

 

*

Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2015/698 av den 24 april 2015 om godkännande för utsläppande på marknaden av produkter som innehåller, består av eller har framställts av den genetiskt modifierade sojabönan 305423 (DP-3Ø5423-1) i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1829/2003 [delgivet med nr C(2015) 2773]  ( 1 )

71

 

*

Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2015/699 av den 24 april 2015 om godkännande för utsläppande på marknaden av produkter som innehåller, består av eller har framställts av genetiskt modifierad bomull T304-40 (BCS-GHØØ4-7) i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1829/2003 [delgivet med nr C(2015) 2782]  ( 1 )

77

 

*

Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2015/700 av den 24 april 2015 om godkännande för utsläppande på marknaden av produkter som innehåller, består av eller har framställts av den genetiskt modifierade sojabönan MON87708 (MON-877Ø8-9) i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1829/2003 [delgivet med nr C(2015) 2785]  ( 1 )

81

 

*

Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2015/701 av den 24 april 2015 om godkännande för utsläppande på marknaden av livsmedel som innehåller eller består av genetiskt modifierad GT73-raps eller livsmedel och foder som har framställts av denna genetiskt modifierade organism enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1829/2003 [delgivet med nr C(2015) 2786]  ( 1 )

86

 


 

(1)   Text av betydelse för EES

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top