EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2015:107:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, L 107, 25 april 2015

 

ISSN 1977-0820

Europeiska unionens

officiella tidning

L 107

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

58 årgången
25 april 2015


Innehållsförteckning

 

II   Icke-lagstiftningsakter

Sida

 

 

FÖRORDNINGAR

 

*

Kommissionens förordning (EU) 2015/647 av den 24 april 2015 om ändring och rättelse av bilagorna II och III till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1333/2008 vad gäller användningen av vissa livsmedelstillsatser ( 1 )

1

 

*

Kommissionens förordning (EU) 2015/648 av den 24 april 2015 om ändring av bilaga I till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1334/2008 vad gäller strykning av aromämnet N-etyl-(2E,6Z)-nonadienamid från unionsförteckningen ( 1 )

15

 

*

Kommissionens förordning (EU) 2015/649 av den 24 april 2015 om ändring av bilaga II till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1333/2008 och av bilagan till kommissionens förordning (EU) nr 231/2012 vad gäller användning av L-leucin som bärare för bordssötningsmedel i tablettform ( 1 )

17

 

 

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/650 av den 24 april 2015 om fastställande av schablonimportvärden för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

21

 

 

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/651 av den 24 april 2015 om utfärdande av importlicenser för ris inom ramen för de tullkvoter som öppnats för delperioden april 2015 genom genomförandeförordning (EU) nr 1273/2011

23

 

 

DIREKTIV

 

*

Rådets direktiv (EU) 2015/652 av den 20 april 2015 om fastställande av beräkningsmetoder och rapporteringskrav i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 98/70/EG om kvaliteten på bensin och dieselbränslen

26

 

*

Kommissionens direktiv (EU) 2015/653 av den 24 april 2015 om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/126/EG om körkort ( 1 )

68

 

 

BESLUT

 

*

Rådets beslut (EU) 2015/654 av den 21 april 2015 om utseende av generalsekreteraren för Europeiska unionens råd för perioden 1 juli 2015–30 juni 2020

74

 

*

Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2015/655 av den 23 april 2015 om en polydimetylsiloxanbaserad formulering som släpps ut på marknaden för myggbekämpning, i enlighet med artikel 3.3 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 528/2012 ( 1 )

75

 

*

Europeiska centralbankens beslut (EU) 2015/656 av den 4 februari 2015 om villkoren för att kreditinstitut ska få inräkna delårs- eller årsöverskott i kärnprimärkapitalet i enlighet med artikel 26.2 i förordning (EU) nr 575/2013 (ECB/2015/4)

76

 

 

Rättelser

 

*

Rättelse till kommissionens förordning (EU) nr 913/2013 av den 23 september 2013 om ändring av bilaga II till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1333/2008 vad gäller användning av sötningsmedel i vissa bredbara pålägg baserade på frukt, bär och grönsaker ( EUT L 252, 24.9.2013 )

82

 


 

(1)   Text av betydelse för EES

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top