EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2015:092:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, L 92, 8 april 2015


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0820

Europeiska unionens

officiella tidning

L 92

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

58 årgången
8 april 2015


Innehållsförteckning

 

II   Icke-lagstiftningsakter

Sida

 

 

FÖRORDNINGAR

 

*

Rådets genomförandeförordning (EU) 2015/548 av den 7 april 2015 om genomförande av förordning (EU) nr 359/2011 om restriktiva åtgärder mot vissa personer, enheter och organ med hänsyn till situationen i Iran

1

 

*

Rådets genomförandeförordning (EU) 2015/549 av den 7 april 2015 om genomförande av förordning (EU) nr 267/2012 om restriktiva åtgärder mot Iran

12

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/550 av den 24 mars 2015 om införande av ett namn i registret över skyddade ursprungsbeteckningar och skyddade geografiska beteckningar (Fränkischer Grünkern [SUB])

18

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/551 av den 24 mars 2015 om införande av ett namn i registret över skyddade ursprungsbeteckningar och skyddade geografiska beteckningar (Miel des Cévennes [SGB])

19

 

*

Kommissionens förordning (EU) 2015/552 av den 7 april 2015 om ändring av bilagorna II, III och V till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 396/2005 vad gäller gränsvärdena för 1,3-diklorpropen, bifenox, dimetenamid-P, prohexadion, tolylfluanid och trifluralin i eller på vissa produkter ( 1 )

20

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/553 av den 7 april 2015 om godkännande av det verksamma ämnet cerevisan i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1107/2009 om utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden, och om ändring av bilagan till kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 540/2011 ( 1 )

86

 

 

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/554 av den 7 april 2015 om fastställande av schablonimportvärden för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

89

 

 

BESLUT

 

*

Rådets beslut (Gusp) 2015/555 av den 7 april 2015 om ändring av beslut 2011/235/Gusp om restriktiva åtgärder mot vissa personer och enheter med hänsyn till situationen i Iran

91

 

*

Rådets beslut (Gusp) 2015/556 av den 7 april 2015 om ändring av rådets beslut 2010/413/Gusp om restriktiva åtgärder mot Iran

101

 

*

Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2015/557 av den 31 mars 2015 om ändring av bilaga I till beslut 2004/211/EG vad gäller posten för Kina i förteckningen över tredjeländer och delar av tredjeländer från vilka levande hästdjur och sperma, ägg och embryon från hästdjur får importeras till unionen [delgivet med nr C(2015) 2070]  ( 1 )

107

 

*

Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2015/558 av den 1 april 2015 om ändring av genomförandebeslut 2014/709/EU om djurhälsoåtgärder för att bekämpa afrikansk svinpest i vissa medlemsstater [delgivet med nr C(2015) 2160]  ( 1 )

109

 


 

(1)   Text av betydelse för EES

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top