EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2015:078:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, L 78, 24 mars 2015


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0820

Europeiska unionens

officiella tidning

L 78

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

58 årgången
24 mars 2015


Innehållsförteckning

 

II   Icke-lagstiftningsakter

Sida

 

 

FÖRORDNINGAR

 

*

Kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/488 av den 4 september 2014 om ändring av delegerad förordning (EU) nr 241/2014 vad gäller kapitalbaskrav för företag baserade på fasta omkostnader ( 1 )

1

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/489 av den 23 mars 2015 om godkännande av selenometionin framställt av Saccharomyces cerevisiae NCYC R645 som fodertillsats för alla djurarter ( 1 )

5

 

*

Kommissionens förordning (EU) 2015/490 av den 23 mars 2015 om ändring av rådets förordning (EG) nr 297/95 vad gäller inflationsjustering av de avgifter som ska betalas till Europeiska läkemedelsmyndigheten ( 1 )

9

 

*

Kommissionens förordning (EU) 2015/491 av den 23 mars 2015 om ändring av förordning (EU) nr 605/2014 om ändring, för införande av faroangivelser och skyddsangivelser på kroatiska och för anpassning till den tekniska och vetenskapliga utvecklingen, av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1272/2008 om klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar ( 1 )

12

 

 

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/492 av den 23 mars 2015 om fastställande av schablonimportvärden för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

14

 

 

BESLUT

 

*

Rådets beslut (EU) 2015/493 av den 17 mars 2015 om ändring av beslut 1999/70/EG om de nationella centralbankernas externa revisorer vad gäller externa revisorer för Latvijas Banka

16

 

*

Kommissionens beslut (EU) 2015/494 av den 9 juli 2014 om de åtgärder SA.32715 (2012/C) (f.d. 2012/NN) (f.d. 2011/CP) som Slovenien har genomfört till förmån för Adria Airways d.d. [delgivet med nr C(2014) 4543]  ( 1 )

18

 

*

Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2015/495 av den 20 mars 2015 om upprättande av en bevakningslista över ämnen för unionsomfattande övervakning inom vattenpolitikens område i enlighet med Europaparlamentet och rådets direktiv 2008/105/EG [delgivet med nr C(2015) 1756]  ( 1 )

40

 


 

(1)   Text av betydelse för EES

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top