EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2015:076:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, L 76, 20 mars 2015


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0820

Europeiska unionens

officiella tidning

L 76

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

58 årgången
20 mars 2015


Innehållsförteckning

 

I   Lagstiftningsakter

Sida

 

 

BESLUT

 

*

Rådets beslut (EU, Euratom) 2015/457 av den 17 mars 2015 om upphävande av rådets beslut 2007/124/EG, Euratom om inrättande, som en del av det allmänna programmet om säkerhet och skydd av friheter, av det särskilda programmet ”Förebyggande, beredskap och konsekvenshantering när det gäller terrorism och andra säkerhetsrelaterade risker” för perioden 2007–2013

1

 

 

II   Icke-lagstiftningsakter

 

 

FÖRORDNINGAR

 

*

Kommissionens förordning (EU) 2015/458 av den 19 mars 2015 om ändring av förordning (EG) nr 657/2007 om tillämpning av rådets förordning (EG) nr 1165/98 om konjunkturstatistik när det gäller fastställandet av europeiska urvalsplaner ( 1 )

3

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/459 av den 19 mars 2015 om angivande av de tekniska egenskaperna för 2016 års ad hoc-modul om ungdomars inträde på arbetsmarknaden i enlighet med rådets förordning (EG) nr 577/98 ( 1 )

6

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/460 av den 19 mars 2015 om fastställande av tekniska standarder för genomförande avseende förfarandet för godkännande av en intern modell i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/138/EG ( 1 )

13

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/461 av den 19 mars 2015 om fastställande av tekniska standarder för genomförande avseende processen för att nå fram till ett gemensamt beslut om ansökan om att använda en gruppintern modell i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/138/EG ( 1 )

19

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/462 av den 19 mars 2015 om fastställande av tekniska standarder för genomförande avseende förfarandena för tillsynsmyndighetens godkännande av etablering av specialföretag, för samarbete och informationsutbyte mellan tillsynsmyndigheter när det gäller specialföretag samt för att fastställa format och mallar för de uppgifter som specialföretagen ska rapportera i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/138/EG ( 1 )

23

 

*

Kommissionens förordning (EU) 2015/463 av den 19 mars 2015 om ändring av bilagan till förordning (EU) nr 231/2012 om fastställande av specifikationer för de livsmedelstillsatser som förtecknas i bilagorna II och III till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1333/2008 vad gäller specifikationen för polyvinylalkohol (E 1203) ( 1 )

42

 

 

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/464 av den 19 mars 2015 om fastställande av schablonimportvärden för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

44

 

 

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/465 av den 19 mars 2015 om fastställande av den tilldelningskoefficient som ska tillämpas på de kvantiteter som omfattas av ansökningar om importlicenser som lämnades in under perioden 1–7 mars 2015 och om fastställande av de kvantiteter som ska läggas till den kvantitet som fastställts för delperioden 1 juli–30 september 2015 inom ramen för de tullkvoter som öppnats genom förordning (EG) nr 1385/2007 för fjäderfäkött

46

 

 

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/466 av den 19 mars 2015 om fastställande av tilldelningskoefficienten för de kvantiteter som begärts i ansökningar om importrättigheter som lämnats in under perioden 1–7 mars 2015 inom ramen för de tullkvoter som öppnats genom genomförandeförordning (EU) nr 413/2014 för fjäderfäkött med ursprung i Ukraina

48

 

 

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/467 av den 19 mars 2015 om fastställande av den tilldelningskoefficient som ska tillämpas på de kvantiteter som omfattas av ansökningar om importlicenser som lämnades in under perioden 1–7 mars 2015 inom ramen för de tullkvoter som öppnats genom förordning (EG) nr 533/2007 för fjäderfäkött

50

 

 

BESLUT

 

*

Europaparlamentets och rådets beslut (EU) 2015/468 av den 11 mars 2015 om utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter i enlighet med punkt 13 i det interinstitutionella avtalet av den 2 december 2013 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin, samarbete i budgetfrågor och sund ekonomisk förvaltning (ansökan EGF/2013/007 BE/Hainaut steel (Duferco-NLMK) från Belgien)

52

 

*

Europaparlamentets och rådets beslut (EU) 2015/469 av den 11 mars 2015 om utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter i enlighet med punkt 13 i det interinstitutionella avtalet av den 2 december 2013 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin, samarbete i budgetfrågor och sund ekonomisk förvaltning (ansökan EGF/2013/009 PL/Zachem från Polen)

54

 

*

Europaparlamentets och rådets beslut (EU) 2015/470 av den 11 mars 2015 om utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter i enlighet med punkt 13 i det interinstitutionella avtalet av den 2 december 2013 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin, samarbete i budgetfrågor och sund ekonomisk förvaltning (ansökan EGF/2013/011 BE/Saint-Gobain Sekurit från Belgien)

56

 

*

Europaparlamentets och rådets beslut (EU) 2015/471 av den 11 mars 2015 om utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter (ansökan EGF/2014/011 BE/Caterpillar från Belgien)

58

 

*

Europaparlamentets och rådets beslut (EU) 2015/472 av den 11 mars 2015 om utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter (ansökan EGF/2014/012 BE/ArcelorMittal från Belgien)

60

 

*

Europaparlamentets och rådets beslut (EU) 2015/473 av den 11 mars 2015 om utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter – ansökan EGF/2014/014 DE/First Solar från Tyskland

62

 

*

Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2015/474 av den 18 mars 2015 om ändring av genomförandebeslut 2013/92/EU om tillsyn, växtskyddskontroller och åtgärder som ska vidtas vad gäller träemballage som används vid transport av vissa varor med ursprung i Kina [delgivet med nr C(2015) 1684]

64

 


 

(1)   Text av betydelse för EES

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top