Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2015:064:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, L 64, 7 mars 2015


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0820

Europeiska unionens

officiella tidning

L 64

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

58 årgången
7 mars 2015


Innehållsförteckning

 

II   Icke-lagstiftningsakter

Sida

 

 

INTERNATIONELLA AVTAL

 

*

Rådets beslut (EU) 2015/372 av den 8 oktober 2014 om undertecknande, på unionens och dess medlemsstaters vägnar, och provisorisk tillämpning av ett protokoll om ändring av Europa–Medelhavsavtalet om luftfart mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Staten Israels regering, å andra sidan, med anledning av Republiken Kroatiens anslutning till Europeiska unionen

1

 

 

Protokoll om ändring av Europa–Medelhavsavtalet om luftfart mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Staten Israels regering, å andra sidan, med anledning av Republiken Kroatiens anslutning till Europeiska unionen

3

 

 

FÖRORDNINGAR

 

*

Rådets förordning (EU) 2015/373 av den 5 mars 2015 om ändring av förordning (EG) nr 2533/98 om Europeiska centralbankens insamling av statistiska uppgifter

6

 

*

Rådets förordning (EU) 2015/374 av den 6 mars 2015 om ändring av förordning (EU) nr 204/2011 om restriktiva åtgärder med hänsyn till situationen i Libyen

8

 

*

Rådets genomförandeförording (EU) 2015/375 av den 6 mars 2015 om genomförande av förordning (EU) nr 36/2012 om restriktiva åtgärder med hänsyn till situationen i Syrien

10

 

*

Rådets genomförandeförordning (EU) 2015/376 av den 6 mars 2015 om genomförande av artikel 16.2 i förordning (EU) nr 204/2011 om restriktiva åtgärder med hänsyn till situationen i Libyen

15

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/377 av den 2 mars 2015 om fastställande av mallar för handlingar som krävs för utbetalning av det årliga saldot enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 514/2014 om allmänna bestämmelser för asyl-, migrations- och integrationsfonden och om ett instrument för ekonomiskt stöd till polissamarbete, förebyggande och bekämpande av brottslighet samt krishantering

17

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/378 av den 2 mars 2015 om tillämpningsföreskrifter för Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 514/2014 vad gäller genomförandet av det årliga avslutandet av räkenskaperna och genomförandet av kontroll av överensstämmelse

30

 

 

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/379 av den 6 mars 2015 om fastställande av schablonimportvärden för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

33

 

 

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/380 av den 6 mars 2015 om fastställande av tilldelningskoefficienten för de ansökningar om importlicenser för olivolja som lämnas in under perioden 2–3 mars 2015 inom ramen för tullkvoten för Tunisien och om tillfälligt upphörande av utfärdandet av importlicenser för mars månad 2015

35

 

 

BESLUT

 

*

Beslut (Gusp) 2015/381 av kommittén för utrikes- och säkerhetspolitik av den 17 februari 2015 om utnämning av chefen för Europeiska unionens polisuppdrag för de palestinska territorierna (Eupol Copps) (Eupol Copps/1/2015)

37

 

*

Rådets beslut (Gusp) 2015/382 av den 6 mars 2015 om ändring av beslut 2011/137/Gusp om restriktiva åtgärder med hänsyn till situationen i Libyen

38

 

*

Rådets genomförandebeslut (Gusp) 2015/383 av den 6 mars 2015 om genomförande av beslut 2013/255/Gusp om restriktiva åtgärder mot Syrien

41

 

 

Rättelser

 

*

Rättelse till kommissionens förordning (EU) nr 668/2013 av den 12 juli 2013 om ändring av bilagorna II och III till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 396/2005 vad gäller gränsvärdena för 2,4-DB, dimetomorf, indoxakarb och pyraklostrobin i eller på vissa produkter ( EUT L 192, 13.7.2013 )

46

 

*

Rättelse till rådets beslut 2009/937/EU av den 1 december 2009 om antagande av rådets arbetsordning ( EUT L 325, 11.12.2009 )

46

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top