EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2015:058:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, L 58, 3 mars 2015


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0820

Europeiska unionens

officiella tidning

L 58

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

58 årgången
3 mars 2015


Innehållsförteckning

 

II   Icke-lagstiftningsakter

Sida

 

 

FÖRORDNINGAR

 

*

Rådets förordning (EU) 2015/322 av den 2 mars 2015 om genomförandet av elfte Europeiska utvecklingsfonden

1

 

*

Rådets förordning (EU) 2015/323 av den 2 mars 2015 med budgetförordning för elfte Europeiska utvecklingsfonden

17

 

*

Rådets genomförandeförordning (EU) 2015/324 av den 2 mars 2015 om genomförande av artikel 17.3 i förordning (EU) nr 224/2014 om restriktiva åtgärder med hänsyn till situationen i Centralafrikanska republiken

39

 

*

Rådets genomförandeförordning (EU) 2015/325 av den 2 mars 2015 om genomförande av artikel 13 i förordning (EU) nr 356/2010 om införande av vissa särskilda restriktiva åtgärder mot vissa fysiska eller juridiska personer, enheter eller organ mot bakgrund av situationen i Somalia

41

 

*

Kommissionens förordning (EU) 2015/326 av den 2 mars 2015 om ändring av bilaga XVII till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (Reach) vad gäller polycykliska aromatiska kolväten och ftalater ( 1 )

43

 

*

Kommissionens förordning (EU) 2015/327 av den 2 mars 2015 om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1831/2003 vad gäller krav för utsläppande på marknaden och användningsvillkor för tillsatser som innehåller preparat ( 1 )

46

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/328 av den 2 mars 2015 om ändring av genomförandeförordning (EU) nr 322/2014 vad gäller den handling vid införsel som ska användas för foder och livsmedel av animaliskt ursprung ( 1 )

50

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/329 av den 2 mars 2015 om undantag från unionens bestämmelser om djur- och folkhälsa vad gäller införsel till Europeiska unionen av livsmedel av animaliskt ursprung avsedda för Expo Milano 2015 i Milano (Italien) ( 1 )

52

 

 

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/330 av den 2 mars 2015 om fastställande av schablonimportvärden för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

64

 

 

BESLUT

 

*

Rådets beslut (Gusp) 2015/331 av den 2 mars 2015 om förlängning av uppdraget för Europeiska unionens särskilda representant i Afghanistan

66

 

*

Rådets beslut (Gusp) 2015/332 av den 2 mars 2015 om förlängning av uppdraget för Europeiska unionens särskilda representant för Sydkaukasien och för krisen i Georgien

70

 

*

Rådets beslut (EU) 2015/333 av den 2 mars 2015 om utnämning av en italiensk ledamot i Europeiska ekonomiska och sociala kommittén

74

 

*

Rådets beslut (EU) 2015/334 av den 2 mars 2015 om ändring av det interna avtalet mellan företrädarna för regeringarna i Europeiska unionens medlemsstater, församlade i rådet, om finansiering av Europeiska unionens bistånd inom den fleråriga budgetramen för perioden 2014–2020 i enlighet med AVS–EU-partnerskapsavtalet och om tilldelning av ekonomiskt stöd till de utomeuropeiska länder och territorier på vilka den fjärde delen i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt är tillämplig

75

 

*

Rådets beslut (Gusp) 2015/335 av den 2 mars 2015 om ändring av beslut 2010/231/Gusp om restriktiva åtgärder mot Somalia

77

 

*

Rådets genomförandebeslut (Gusp) 2015/336 av den 2 mars 2015 om genomförande av beslut 2013/798/Gusp om restriktiva åtgärder mot Centralafrikanska republiken

79

 

*

Rådets genomförandebeslut (Gusp) 2015/337 av den 2 mars 2015 om genomförande av beslut 2010/231/Gusp om restriktiva åtgärder mot Somalia

81

 

*

Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2015/338 av den 27 februari 2015 om vissa tillfälliga skyddsåtgärder i samband med högpatogen aviär influensa av subtyp H5N8 i Ungern ( 1 )

83

 

 

Rättelser

 

*

Rättelse till rådets beslut 2014/401/Gusp av den 26 juni 2014 om Europeiska unionens satellitcentrum och om upphävande av gemensam åtgärd 2001/555/Gusp om inrättade av Europeiska unionens satellitcentrum ( EUT L 188, 27.6.2014 )

86

 


 

(1)   Text av betydelse för EES

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top