Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2015:041:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, L 41, 17 februari 2015


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0820

Europeiska unionens

officiella tidning

L 41

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

58 årgången
17 februari 2015


Innehållsförteckning

 

II   Icke-lagstiftningsakter

Sida

 

 

FÖRORDNINGAR

 

*

Kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/242 av den 9 oktober 2014 om närmare bestämmelser om de rådgivande nämndernas funktion inom ramen för den gemensamma fiskeripolitiken

1

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/243 av den 13 februari 2015 om ändring av bilaga I till förordning (EG) nr 798/2008 vad gäller uppgifterna om Förenta staterna i förteckningen över tredjeländer, områden, zoner eller delområden från vilka vissa varor av fjäderfä får importeras till och transiteras genom unionen i samband med högpatogen aviär influensa ( 1 )

5

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/244 av den 16 februari 2015 om godkännande av kinolingult som fodertillsats för icke livsmedelsproducerande djur ( 1 )

8

 

*

Kommissionens förordning (EU) 2015/245 av den 16 februari 2015 om tillämpning av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1177/2003 om gemenskapsstatistik över inkomst- och levnadsvillkor (EU-SILC) vad gäller 2016 års förteckning över sekundära målvariabler för tillgång till tjänster ( 1 )

11

 

 

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/246 av den 16 februari 2015 om fastställande av schablonimportvärden för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

21

 

 

BESLUT

 

*

Beslut (Gusp) 2015/247 av kommittén för utrikes- och säkerhetspolitik av den 10 februari 2015 om utnämning av uppdragschefen för Europeiska unionens polisuppdrag i Afghanistan (EUPOL AFGHANISTAN/1/2015)

24

 

*

Kommissionens beslut (EU) 2015/248 av den 15 oktober 2014 om åtgärderna SA.23008 (2013/C) (f.d. 2013/NN) som Republiken Slovakien har genomfört till förmån för Spoločná zdravotná poisťovňa, a. s. (SZP) och Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s. (VZP) [delgivet med nr C(2014) 7277]  ( 1 )

25

 

*

Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2015/249 av den 10 februari 2015 om förlängning av giltighetstiden för beslut 2006/502/EG om en förpliktelse för medlemsstaterna att förbjuda att icke barnsäkra eller leksaksliknande tändare släpps ut på marknaden [delgivet med nr C(2015) 603]  ( 1 )

41

 

*

Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2015/250 av den 13 februari 2015 om ändring av bilagorna I och II till beslut 2004/558/EG vad gäller de tyska delstaterna Sachsens, Sachsen-Anhalts, Brandenburgs, Berlins och Mecklenburg-Vorpommerns status som fria från infektiös bovin rhinotrakeit [delgivet med nr C(2015) 706]  ( 1 )

43

 

*

Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2015/251 av den 13 februari 2015 om ändring av genomförandebeslut 2014/709/EU om djurhälsoåtgärder för att bekämpa afrikansk svinpest i vissa medlemsstater [delgivet med nr C(2015) 710]  ( 1 )

46

 

*

Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2015/252 av den 13 februari 2015 om ändring av bilaga II till beslut 2007/777/EG vad gäller uppgifterna om Förenta staterna i förteckningen över tredjeländer och delar av tredjeländer från vilka köttprodukter och behandlade magar, blåsor och tarmar får föras in till unionen i samband med högpatogen aviär influensa [delgivet med nr C(2015) 714]  ( 1 )

52

 

*

Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2015/253 av den 16 februari 2015 om regler om provtagningen och rapporteringen enligt rådets direktiv 1999/32/EG vad gäller svavelhalten i marina bränslen

55

 


 

(1)   Text av betydelse för EES

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top