EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2015:003:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, L 3, 7 januari 2015


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0820

Europeiska unionens

officiella tidning

L 3

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

58 årgången
7 januari 2015


Innehållsförteckning

 

II   Icke-lagstiftningsakter

Sida

 

 

FÖRORDNINGAR

 

*

Kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/6 av den 31 oktober 2014 om ändring av bilaga I till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 443/2009 för att beakta utvecklingen när det gäller vikten hos nya personbilar som registrerats under 2011, 2012 och 2013 ( 1 )

1

 

*

Kommissionens förordning (EU) 2015/7 av den 6 januari 2015 om godkännande av ett annat hälsopåstående om livsmedel än sådana som avser minskad sjukdomsrisk och barns utveckling och hälsa och om ändring av förordning (EU) nr 432/2012 ( 1 )

3

 

*

Kommissionens förordning (EU) 2015/8 av den 6 januari 2015 om icke-godkännande av vissa andra hälsopåståenden om livsmedel än sådana som avser minskad sjukdomsrisk och barns utveckling och hälsa ( 1 )

6

 

*

Kommissionens förordning (EU) 2015/9 av den 6 januari 2015 om ändring av förordning (EU) nr 142/2011 om genomförande av Europaparlamentets och rådet förordning (EG) nr 1069/2009 om hälsobestämmelser för animaliska biprodukter och därav framställda produkter som inte är avsedda att användas som livsmedel och om genomförande av rådets direktiv 97/78/EG vad gäller vissa prover och produkter som enligt det direktivet är undantagna från veterinärkontroller vid gränsen ( 1 )

10

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/10 av den 6 januari 2015 om kriterier för sökande för järnvägsinfrastrukturens kapacitet och om upphävande av genomförandeförordning (EU) nr 870/2014 ( 1 )

34

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/11 av den 6 januari 2015 om införande av ett namn i registret över skyddade ursprungsbeteckningar och skyddade geografiska beteckningar (Kranjska klobasa (SGB))

37

 

 

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/12 av den 6 januari 2015 om fastställande av schablonimportvärden för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

40

 

 

DIREKTIV

 

*

Kommissionens delegerade direktiv (EU) 2015/13 av den 31 oktober 2014 om ändring av bilaga III till Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/32/EU vad gäller flödesområdet för vattenmätare ( 1 )

42

 

 

BESLUT

 

*

Kommissionens beslut (EU) 2015/14 av den 5 januari 2015 om ändring av beslut 2012/88/EU om teknisk specifikation för driftskompatibilitet avseende delsystemen Trafikstyrning och signalering i det transeuropeiska järnvägssystemet [delgivet med nr C(2014) 9909]  ( 1 )

44

 

*

Kommissionens beslut (EU) 2015/15 av den 5 januari 2015 om en åtgärd som vidtagits av Finland i enlighet med artikel 7 i rådets direktiv 89/686/EEG om förbud mot utsläppande på marknaden av huvudskydd av märket Ribcap [delgivet med nr C(2014) 10114]

59

 

*

Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2015/16 av den 6 januari 2015 om offentliggörande med begränsningar i Europeiska unionens officiella tidning i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/42/EG av hänvisningen till standard EN 1870-17:2012 om radialkapsågar ( 1 )

61

 


 

(1)   Text av betydelse för EES

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top