EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2014:366:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, L 366, 20 december 2014


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0820

Europeiska unionens

officiella tidning

L 366

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

femtiosjunde årgången
20 december 2014


Innehållsförteckning

 

II   Icke-lagstiftningsakter

Sida

 

 

FÖRORDNINGAR

 

*

Rådets förordning (EU) nr 1367/2014 av den 15 december 2014 om fastställande av fiskemöjligheterna för unionsfiskefartyg med avseende på vissa djuphavsbestånd för 2015 och 2016

1

 

*

Kommissionens förordning (EU) nr 1368/2014 av den 17 december 2014 om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 987/2009 om tillämpningsbestämmelser till förordning (EG) nr 883/2004 om samordning av de sociala trygghetssystemen och av kommissionens förordning (EU) nr 1372/2013 om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 883/2004 om samordning av de sociala trygghetssystemen och av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 987/2009 om tillämpningsbestämmelser till förordning (EG) nr 883/2004 ( 1 )

15

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 1369/2014 av den 17 december 2014 om godkännande av en annan ändring än en mindre ändring av produktspecifikationen för en beteckning som tagits upp i registret över skyddade ursprungsbeteckningar och skyddade geografiska beteckningar [Garda (SUB)]

17

 

*

Kommissionens delegerade förordning (EU) nr 1370/2014 av den 19 december 2014 om tillfälliga undantagsåtgärder för stöd till mjölkproducenter i Finland

18

 

*

Kommissionens delegerade förordning (EU) nr 1371/2014 av den 19 december 2014 om ändring av delegerad förordning (EU) nr 1031/2014 om fastställande av ytterligare tillfälliga undantagsåtgärder till stöd för producenter av viss frukt och vissa grönsaker

20

 

 

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 1372/2014 av den 19 december 2014 om fastställande av schablonimportvärden för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

32

 

 

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 1373/2014 av den 19 december 2014 om fastställande av tilldelningskoefficienten för de kvantiteter som begärts i ansökningar om importrättigheter som lämnats in under perioden 1–7 december 2014 inom ramen för de tullkvoter som öppnats genom genomförandeförordning (EU) nr 413/2014 för fjäderfäkött med ursprung i Ukraina

34

 

*

Europeiska centralbankens förordning (EU) nr 1374/2014 av den 28 november 2014 om kvartalsvisa statistikrapporteringskrav för försäkringsbolag (ECB/2014/50)

36

 

*

Europeiska centralbankens förordning (EU) nr 1375/2014 av den 10 december 2014 om ändring av förordning (EU) nr 1071/2013 om de monetära finansinstitutens balansräkningar (ECB/2013/33) (ECB/2014/51)

77

 

*

Europeiska centralbankens förordning (EU) nr 1376/2014 av den 10 december 2014 om ändring av förordning (EG) nr 1745/2003 om tillämpningen av minimireserver (kassakrav) (ECB/2003/9) (ECB/2014/52)

79

 

 

DIREKTIV

 

*

Kommissionens direktiv 2014/110/EU av den 17 december 2014 om ändring av direktiv 2004/33/EG vad gäller kriterier för tillfällig avstängning från blodgivning av allogena givare ( 1 )

81

 

*

Kommissionens genomförandedirektiv 2014/111/EU av den 17 december 2014 om ändring av direktiv 2009/15/EG vad gäller Internationella sjöfartsorganisationens (IMO) antagande av vissa koder och tillhörande ändringar av vissa konventioner och protokoll ( 1 )

83

 

 

BESLUT

 

 

2014/938/EU

 

*

Kommissionens beslut av den 9 juli 2014 om den åtgärd SA.35668 (13/C) (f.d. 13/NN) (f.d. 12/CP) som Danmark och Sverige har genomfört till förmån för Scandinavian Airlines [delgivet med nr C(2014) 4532]  ( 1 )

88

 

 

2014/939/EU

 

*

Kommissionens genomförandebeslut av den 18 december 2014 om ändring av genomförandebeslut 2014/833/EU om vissa skyddsåtgärder i samband med de nyligen inträffade utbrotten av högpatogen aviär influensa av subtyp H5N8 i Nederländerna [delgivet med nr C(2014) 9741]  ( 1 )

104

 


 

(1)   Text av betydelse för EES

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top