Help Print this page 

Document L:2014:363:TOC

Title and reference
Europeiska unionens officiella tidning, L 363, 18 december 2014

Display all documents published in this Official Journal
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html BG html ES html CS html DA html DE html ET html EL html EN html FR html HR html IT html LV html LT html HU html MT html NL html PL html PT html RO html SK html SL html FI html SV
PDF pdf BG pdf ES pdf CS pdf DA pdf DE pdf ET pdf EL pdf EN pdf FR pdf HR pdf IT pdf LV pdf LT pdf HU pdf MT pdf NL pdf PL pdf PT pdf RO pdf SK pdf SL pdf FI pdf SV
e-signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature
To verify the electronic signature and authentic character of the OJ, download the PDF file of the e-OJ and its signature, then use CheckLex. The paper version of the OJ has legal value for OJs published before 1 July 2013, the date Regulation (EU) No 216/2013 entered into force.
Text
 

ISSN 1977-0820

Europeiska unionens

officiella tidning

L 363

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

femtiosjunde årgången
18 december 2014


Innehållsförteckning

 

II   Icke-lagstiftningsakter

Sida

 

 

FÖRORDNINGAR

 

*

Rådets förordning (EU) nr 1340/2014 av den 15 december 2014 om ändring av förordning (EU) nr 1388/2013 om öppnande och förvaltning av autonoma unionstullkvoter för vissa jordbruks- och industriprodukter

1

 

*

Rådets förordning (EU) nr 1341/2014 av den 15 december 2014 om ändring av förordning (EU) nr 1387/2013 om befrielse från Gemensamma tulltaxans autonoma tullar för vissa jordbruks- och industriprodukter

10

 

*

Kommissionens förordning (EU) nr 1342/2014 av den 17 december 2014 om ändring av bilagorna IV och V till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 850/2004 om långlivade organiska föroreningar ( 1 )

67

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 1343/2014 av den 17 december 2014 om ändring av förordning (EG) nr 951/2007 om fastställande av tillämpningsbestämmelser för program för gränsöverskridande samarbete som finansieras inom ramen för Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1638/2006

75

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 1344/2014 av den 17 december 2014 om tillägg till 2014–2015 års fångstkvot för ansjovis i Biscayabukten av de mängder som innehölls av Frankrike och Spanien under fiskesäsongen 2013/2014 i enlighet med artikel 4.2 i rådets förordning (EG) nr 847/96

78

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 1345/2014 av den 17 december 2014 om fastställande av överskottskvantiteter av socker, isoglukos och fruktos i Kroatien

80

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 1346/2014 av den 17 december 2014 om införande av en slutgiltig antidumpningstull på import av sulfanilsyra med ursprung i Folkrepubliken Kina och om upphävande av den slutgiltiga antidumpningstullen på import av sulfanilsyra med ursprung i Indien efter en översyn vid giltighetstidens utgång enligt artikel 11.2 i rådets förordning (EG) nr 1225/2009

82

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 1347/2014 av den 17 december 2014 om upphävande av en slutgiltig utjämningstull på import av sulfanilsyra med ursprung i Indien efter en översyn vid giltighetstidens utgång enligt artikel 18 i rådets förordning (EG) nr 597/2009

101

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 1348/2014 av den 17 december 2014 om rapportering av uppgifter för att genomföra artikel 8.2 och 8.6 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1227/2011 om integritet och öppenhet på grossistmarknaderna för energi ( 1 )

121

 

 

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 1349/2014 av den 17 december 2014 om fastställande av schablonimportvärden för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

143

 

 

BESLUT

 

 

2014/919/EU

 

*

Rådets genomförandebeslut av den 9 december 2014 om ändring av genomförandebeslut 2013/463/EU om godkännande av det makroekonomiska anpassningsprogrammet för Cypern

145

 

*

Rådets beslut 2014/920/Gusp av den 15 december 2014 om utnämning av ordföranden i Europeiska unionens militära kommitté

149

 

 

2014/921/EU

 

*

Rådets genomförandebeslut av den 16 december 2014 om bemyndigande för Kroatien att tillämpa skattebefrielse på dieselbrännolja som används för att driva maskiner vid humanitär minröjning, i enlighet med artikel 19 i direktiv 2003/96/EG

150

 

*

Rådets beslut 2014/922/Gusp av den 17 december 2014 om ändring och förlängning av beslut 2010/279/Gusp om Europeiska unionens polisuppdrag i Afghanistan (Eupol Afghanistan)

152

 

 

2014/923/EU

 

*

Kommissionens genomförandebeslut av den 12 december 2014 om inrättande av Gemensamma institutet för långbasinterferometri i form av ett konsortium för europeisk forskningsinfrastruktur (Jiv-Eric)

156

 

 

2014/924/EU

 

*

Kommissionens genomförandebeslut av den 16 december 2014 om undantag från vissa bestämmelser i rådets direktiv 2000/29/EG vad gäller trä och bark av ask (Fraxinus L.) med ursprung i Kanada och Amerikas förenta stater [delgivet med nr C(2014) 9469]

170

 

 

2014/925/EU

 

*

Kommissionens genomförandebeslut av den 16 december 2014 om godkännande av vissa ändrade program för utrotning, bekämpning och övervakning av djursjukdomar och zoonoser för år 2014 och om ändring av genomförandebeslut 2013/722/EU vad gäller unionens finansiella stöd till vissa program som godkänts genom det beslutet [delgivet med nr C(2014) 9650]

173

 

 

2014/926/EU

 

*

Kommissionens genomförandebeslut av den 17 december 2014 om fastställande av att det tillfälliga upphävandet av förmånstullarna enligt stabiliseringsmekanismen för bananer i handelsavtalet mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Colombia och Peru, å andra sidan, inte är lämpligt för import av bananer med ursprung i Peru under 2014

181

 

 

2014/927/EU

 

*

Kommissionens genomförandebeslut av den 17 december 2014 om ändring av genomförandeförordning 2013/770/EU för att omvandla ”genomförandeorganet för konsument-, hälso- och livsmedelsfrågor” till ”genomförandeorganet för konsument-, hälso-, jordbruks- och livsmedelsfrågor”

183

 

 

Rättelser

 

*

Rättelse till kommissionens delegerade förordning (EU) nr 1078/2014 av den 7 augusti 2014 om ändring av bilaga I till Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 649/2012 om export och import av farliga kemikalier ( EUT L 297, 15.10.2014 )

185

 


 

(1)   Text av betydelse för EES

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top