EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2014:359:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, L 359, 16 december 2014


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0820

Europeiska unionens

officiella tidning

L 359

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

femtiosjunde årgången
16 december 2014


Innehållsförteckning

 

I   Lagstiftningsakter

Sida

 

 

DIREKTIV

 

*

Rådets direktiv 2014/107/EU av den 9 december 2014 om ändring av direktiv 2011/16/EU vad gäller obligatoriskt automatiskt utbyte av upplysningar i fråga om beskattning

1

 

 

II   Icke-lagstiftningsakter

 

 

FÖRORDNINGAR

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 1329/2014 av den 9 december 2014 om införande av de formulär som avses i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 650/2012 om behörighet, tillämplig lag, erkännande och verkställighet av domar samt godkännande och verkställighet av officiella handlingar i samband med arv och om inrättandet av ett europeiskt arvsintyg

30

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 1330/2014 av den 15 december 2014 om godkännande av det verksamma ämnet meptyldinokap i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1107/2009 om utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden, och om ändring av bilagan till kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 540/2011 ( 1 )

85

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 1331/2014 av den 15 december 2014 om registrering av import av kallvalsade platta produkter av rostfritt stål med ursprung i Folkrepubliken Kina och Taiwan

90

 

 

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 1332/2014 av den 15 december 2014 om fastställande av schablonimportvärden för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

95

 

*

Europeiska centralbankens förordning (EU) nr 1333/2014 av den 26 november 2014 om penningmarknadsstatistik (ECB/2014/48)

97

 

 

DIREKTIV

 

*

Kommissionens direktiv 2014/108/EU av den 12 december 2014 om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/43/EG vad gäller förteckningen över försvarsrelaterade produkter ( 1 )

117

 

 

BESLUT

 

*

Rådets beslut 2014/906/Gusp av den 15 december 2014 om ändring av beslut 2013/726/Gusp till stöd för FN:s säkerhetsråds resolution 2118 (2013) och beslut EC-M-33/Dec 1 av styrelsen för Organisationen för förbud mot kemiska vapen (OPCW) inom ramen för genomförandet av EU:s strategi mot spridning av massförstörelsevapen

151

 

 

2014/907/EU

 

*

Kommissionens genomförandebeslut av den 11 december 2014 om tillstånd för utsläppande på marknaden av Clostridium butyricum (CBM 588) som ny livsmedelsingrediens enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 258/97 [delgivet med nr (2014) 9345]

153

 

 

2014/908/EU

 

*

Kommissionens genomförandebeslut av den 12 december 2014 om likvärdighet hos tillsyns- och regleringskrav i vissa tredje länder och territorier för behandlingen av exponeringar enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 575/2013 ( 1 )

155

 

 

2014/909/EU

 

*

Kommissionens genomförandebeslut av den 12 december 2014 om vissa skyddsåtgärder vad gäller bekräftade förekomster av den lilla kupskalbaggen i Italien [delgivet med nr C(2014) 9415]  ( 1 )

161

 

 

2014/910/EU

 

*

Kommissionens genomförandebeslut av den 12 december 2014 om ett ekonomiskt bidrag från unionen för 2014 för att täcka Tysklands, Spaniens, Frankrikes, Italiens, Nederländernas och Österrikes utgifter för bekämpning av skadegörare på växter eller växtprodukter [delgivet med nr C(2014) 9478]

164

 


 

(1)   Text av betydelse för EES

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top