Help Print this page 

Document L:2014:335:TOC

Title and reference
Europeiska unionens officiella tidning, L 335, 22 november 2014

Display all documents published in this Official Journal
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html BG html ES html CS html DA html DE html ET html EL html EN html FR html HR html IT html LV html LT html HU html MT html NL html PL html PT html RO html SK html SL html FI html SV
PDF pdf BG pdf ES pdf CS pdf DA pdf DE pdf ET pdf EL pdf EN pdf FR pdf HR pdf IT pdf LV pdf LT pdf HU pdf MT pdf NL pdf PL pdf PT pdf RO pdf SK pdf SL pdf FI pdf SV
e-signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature
To verify the electronic signature and authentic character of the OJ, download the PDF file of the e-OJ and its signature, then use CheckLex. The paper version of the OJ has legal value for OJs published before 1 July 2013, the date Regulation (EU) No 216/2013 entered into force.
Text
 

ISSN 1977-0820

Europeiska unionens

officiella tidning

L 335

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

femtiosjunde årgången
22 november 2014


Innehållsförteckning

 

II   Icke-lagstiftningsakter

Sida

 

 

FÖRORDNINGAR

 

*

Kommissionens förordning (EU) nr 1246/2014 av den 19 november 2014 om förbud mot fiske efter dolkfisk i EU-vatten och internationella vatten i V, VI, VII och XII med fartyg som för spansk flagg

1

 

*

Kommissionens förordning (EU) nr 1247/2014 av den 19 november 2014 om förbud mot fiske efter rockor i unionens vatten i IIa och IV med fartyg som för brittisk flagg

3

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 1248/2014 av den 20 november 2014 om ändring av genomförandeförordning (EU) nr 776/2014 om fastställande av den kvantitativa gränsen för export av utomkvotssocker fram till slutet av regleringsåret 2014/15 och om upphävande av genomförandeförordning (EU) nr 1061/2014

5

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 1249/2014 av den 21 november 2014 om godkännande av inositol som fodertillsats för fisk och kräftdjur ( 1 )

7

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 1250/2014 av den 21 november 2014 om ändring av förordning (EG) nr 891/2009 vad gäller tullkvoter för socker med ursprung i Serbien

10

 

 

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 1251/2014 av den 21 november 2014 om fastställande av schablonimportvärden för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

13

 

 

DIREKTIV

 

*

Kommissionens direktiv 2014/103/EU av den 21 november 2014 om anpassning för tredje gången av bilagorna till Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/68/EG om transport av farligt gods på väg, järnväg och inre vattenvägar till den vetenskapliga och tekniska utvecklingen ( 1 )

15

 

 

BESLUT

 

 

2014/826/EU

 

*

Rådets beslut av den 10 november 2014 om den ståndpunkt som ska intas på Europeiska unionens vägnar i Internationella sjöfartsorganisationen vid den 94:e sessionen i sjösäkerhetskommittén om antagandet av ändringar av 2011 års kod för det utökade inspektionsprogrammet

17

 

*

Rådets beslut 2014/827/Gusp av den 21 november 2014 om ändring av gemensam åtgärd 2008/851/Gusp om Europeiska unionens militära insats i syfte att bidra till avvärjande, förebyggande och bekämpande av piratdåd och väpnade rån utanför Somalias kust

19

 

 

2014/828/EU

 

*

Europeiska centralbankens beslut av den 15 oktober 2014 om genomförandet av det tredje programmet för köp av säkerställda obligationer (ECB/2014/40)

22

 


 

(1)   Text av betydelse för EES

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top