Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2014:315:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, L 315, 1 november 2014


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0820

Europeiska unionens

officiella tidning

L 315

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

femtiosjunde årgången
1 november 2014


Innehållsförteckning

 

II   Icke-lagstiftningsakter

Sida

 

 

FÖRORDNINGAR

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 1170/2014 av den 29 oktober 2014 om rättelse av den slovenska versionen av kommissionens förordning (EG) nr 504/2008 om tillämpning av rådets direktiv 90/426/EEG och 90/427/EEG avseende metoder för identifiering av hästdjur ( 1 )

1

 

*

Kommissionens förordning (EU) nr 1171/2014 av den 31 oktober 2014 om ändring och rättelse av bilagorna I, III, VI, IX, XI och XVII till Europaparlamentets och rådets direktiv 2007/46/EG om fastställande av en ram för godkännande av motorfordon och släpvagnar till dessa fordon samt av system, komponenter och separata tekniska enheter som är avsedda för sådana fordon ( 1 )

3

 

 

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 1172/2014 av den 31 oktober 2014 om fastställande av schablonimportvärden för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

13

 

 

BESLUT

 

 

2014/768/EU

 

*

Kommissionens genomförandebeslut av den 30 oktober 2014 om fastställande av typ, format och periodicitet för den information som medlemsstaterna ska göra tillgänglig om integrerad teknik för utsläppshantering som används inom mineralolje- och gasraffinaderier, i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/75/EU [delgivet med nr C(2014) 7517]  ( 1 )

15

 

 

2014/769/EU

 

*

Kommissionens genomförandebeslut av den 30 oktober 2014 om bekräftelse eller ändring av genomsnittliga specifika koldioxidutsläpp och specifika utsläppsmål för tillverkare av nya lätta nyttofordon för kalenderåret 2013 i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 510/2011 [delgivet med nr C(2014) 7863]

19

 

 

2014/770/EU

 

*

Kommissionens genomförandebeslut av den 30 oktober 2014 om bekräftelse eller ändring av genomsnittliga specifika koldioxidutsläpp och specifika utsläppsmål för tillverkare av personbilar för kalenderåret 2013 enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 443/2009 [delgivet med nr C(2014) 7877]

30

 

 

2014/771/EU

 

*

Kommissionens genomförandebeslut av den 31 oktober 2014 om fastställande av Universal Business Language version 2.1 som hänvisning vid offentlig upphandling ( 1 )

44

 

 

AKTER SOM ANTAS AV ORGAN SOM INRÄTTATS GENOM INTERNATIONELLA AVTAL

 

 

2014/772/EU

 

*

Beslut av den gemensamma tullsamarbetskommittén inrättad inom ramen för avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Folkrepubliken Kinas regering om samarbete och ömsesidigt administrativt bistånd i tullfrågor av den 16 maj 2014 vad gäller ömsesidigt erkännade av programmet för godkända ekonomiska aktörer i Europeiska unionen och åtgärderna avseende programmet för klassificerad företagsledning i Folkrepubliken Kina

46

 


 

(1)   Text av betydelse för EES

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top