EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2014:300:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, L 300, 18 oktober 2014


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0820

Europeiska unionens

officiella tidning

L 300

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

femtiosjunde årgången
18 oktober 2014


Innehållsförteckning

 

II   Icke-lagstiftningsakter

Sida

 

 

INTERNATIONELLA AVTAL

 

 

2014/717/EU

 

*

Rådets beslut av den 8 oktober 2014 om undertecknande på Europeiska unionens och dess medlemsstaters vägnar av ett protokoll till ramavtalet om ett vittomspännande partnerskap och samarbete mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Socialistiska republiken Vietnam, å andra sidan, för att beakta Republiken Kroatiens anslutning till Europeiska unionen

1

 

 

2014/718/EU

 

*

Rådets beslut av den 8 oktober 2014 om undertecknande på Europeiska unionens och dess medlemsstaters vägnar av protokollet till ramavtalet om partnerskap och samarbete mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Filippinerna, å andra sidan, för att beakta Republiken Kroatiens anslutning till Europeiska unionen

3

 

 

FÖRORDNINGAR

 

*

Kommissionens förordning (EU) nr 1096/2014 av den 15 oktober 2014 om ändring av bilagorna II, III och V till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 396/2005 vad gäller gränsvärden för karbaryl, procymidon och profenofos i eller på vissa produkter ( 1 )

5

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 1097/2014 av den 17 oktober 2014 om ändring av förordning (EU) nr 479/2010 vad gäller medlemsstaternas meddelanden inom sektorn för mjölk och mjölkprodukter

39

 

*

Kommissionens förordning (EU) nr 1098/2014 av den 17 oktober 2014 om ändring av bilaga I till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1334/2008 vad gäller vissa aromämnen ( 1 )

41

 

 

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 1099/2014 av den 17 oktober 2014 om fastställande av schablonimportvärden för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

44

 

 

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 1100/2014 av den 17 oktober 2014 om fastställande av tilldelningskoefficienter för licenser för export av ost till Förenta staterna under 2015 inom ramen för de kvoter som avses i förordning (EG) nr 1187/2009

46

 

 

BESLUT

 

 

2014/719/Gusp

 

*

Beslut av kommittén för utrikes- och Säkerhetspolitik EUTM MALI/3/2014 av den 9 oktober 2014 om utnämning av EU:s uppdragschef för Europeiska unionens militära uppdrag i syfte att bidra till utbildning av den maliska försvarsmakten (EUTM Mali) och om upphävande av beslut EUTM MALI/1/2014

49

 

 

2014/720/EU

 

*

Rådets beslut av den 13 oktober 2014 om fastställande av den ståndpunkt som ska intas på Europeiska unionens vägnar i kommittén för offentlig upphandling om Montenegros anslutning till det reviderade avtalet om offentlig upphandling

51

 

 

2014/721/EU

 

*

Rådets beslut av den 13 oktober 2014 om fastställande av den ståndpunkt som ska intas på Europeiska unionens vägnar i kommittén för offentlig upphandling om Nya Zeelands anslutning till det reviderade avtalet om offentlig upphandling

53

 

 

2014/722/EU

 

*

Rådets genomförandebeslut av den 14 oktober 2014 om tillstånd för Tyskland att tillämpa en nedsatt energiskattesats för el till fartyg i hamn i enlighet med artikel 19 i direktiv 2003/96/EG

55

 

 

2014/723/EU

 

*

Europeiska centralbankens beslut av den 17 september 2014 om genomförandet av åtskillnaden mellan Europeiska centralbankens penningpolitiska funktion och tillsynsfunktion (ECB/2014/39)

57

 

 

REKOMMENDATIONER

 

 

2014/724/EU

 

*

Kommissionens rekommendation av den 10 oktober 2014 om mallen för konsekvensbedömning avseende uppgiftsskydd för smarta nät och mätarsystem

63

 

 

Rättelser

 

*

Rättelse till kommissionens beslut 2014/313/EU av den 28 maj 2014 om ändring av besluten 2011/263/EU, 2011/264/EU, 2011/382/EU, 2011/383/EU, 2012/720/EU och 2012/721/EU som en anpassning till utvecklingen när det gäller klassificering av ämnen ( EUT L 164, 3.6.2014 )

69

 


 

(1)   Text av betydelse för EES

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top