EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2014:263:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, L 263, 3 september 2014


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0820

Europeiska unionens

officiella tidning

L 263

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

femtiosjunde årgången
3 september 2014


Innehållsförteckning

 

II   Icke-lagstiftningsakter

Sida

 

 

FÖRORDNINGAR

 

*

Kommissionens förordning (EU) nr 936/2014 av den 22 augusti 2014 om förbud mot fiske efter birkelånga i unionens vatten i II och IV med fartyg som för Förenade kungarikets flagg

1

 

*

Kommissionens förordning (EU) nr 937/2014 av den 22 augusti 2014 om förbud mot fiske efter tunga i VIIf och VIIg med fartyg som för Irlands flagg

3

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 938/2014 av den 2 september 2014 om inledande av en undersökning beträffande ett eventuellt kringgående av de antidumpningsåtgärder som infördes genom rådets förordning (EU) nr 502/2013 på import av cyklar med ursprung i Folkrepubliken Kina genom import av cyklar som avsänts från Kambodja, Pakistan eller Filippinerna, oavsett om produktens deklarerade ursprung är Kambodja, Pakistan eller Filippinerna eller inte, och om registrering av sådan import

5

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 939/2014 av den 2 september 2014 om fastställande av de intyg som avses i artiklarna 5 och 14 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 606/2013 om ömsesidigt erkännande av skyddsåtgärder i civilrättsliga frågor

10

 

 

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 940/2014 av den 2 september 2014 om fastställande av schablonimportvärden för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

21

 

 

BESLUT

 

 

2014/640/EU

 

*

Rådets beslut av den 23 september 2013 om den ståndpunkt som ska intas på Europeiska unionens vägnar i den kommitté för kulturellt samarbete som inrättas genom protokollet om kulturellt samarbete som är fogat till frihandelsavtalet mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Korea, å andra sidan, vad gäller kommitténs antagande av dess arbetsordning

23

 

 

2014/641/EU

 

*

Kommissionens genomförandebeslut av den 1 september 2014 om harmoniserade tekniska villkor för radiospektrum som används av trådlös PMSE-ljudutrustning i unionen [delgivet med nr C(2014) 6011]  ( 1 )

29

 


 

(1)   Text av betydelse för EES

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top