Help Print this page 

Document L:2014:219:TOC

Title and reference
Europeiska unionens officiella tidning, L 219, 25 juli 2014

Display all documents published in this Official Journal
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html BG html ES html CS html DA html DE html ET html EL html EN html FR html HR html IT html LV html LT html HU html MT html NL html PL html PT html RO html SK html SL html FI html SV
PDF pdf BG pdf ES pdf CS pdf DA pdf DE pdf ET pdf EL pdf EN pdf FR pdf HR pdf IT pdf LV pdf LT pdf HU pdf MT pdf NL pdf PL pdf PT pdf RO pdf SK pdf SL pdf FI pdf SV
e-signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature
To verify the electronic signature and authentic character of the OJ, download the PDF file of the e-OJ and its signature, then use CheckLex. The paper version of the OJ has legal value for OJs published before 1 July 2013, the date Regulation (EU) No 216/2013 entered into force.
Text
 

ISSN 1977-0820

Europeiska unionens

officiella tidning

L 219

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

femtiosjunde årgången
25 juli 2014


Innehållsförteckning

 

II   Icke-lagstiftningsakter

Sida

 

 

FÖRORDNINGAR

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 798/2014 av den 23 juli 2014 om ändring av förordning (EG) nr 1484/95 vad gäller fastställandet av de representativa priserna inom sektorerna för fjäderfäkött och ägg samt för äggalbumin

1

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 799/2014 av den 24 juli 2014 om inrättande av förlagor för årsarapporter och slutrapporter i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 514/2014 om allmänna bestämmelser för asyl-, migrations- och integrationsfonden och om ett instrument för ekonomiskt stöd till polissamarbete, förebyggande och bekämpande av brottslighet samt krishantering

4

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 800/2014 av den 24 juli 2014 om rapporteringsrutiner och övriga praktiska bestämmelser för finansieringen av driftsstöd via nationella program inom ramen för den särskilda transiteringsordningen i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 515/2014 om inrättande, som en del av fonden för inre säkerhet, av ett instrument för ekonomiskt stöd för yttre gränser och visering

10

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 801/2014 av den 24 juli 2014 om fastställande av tidsplanen och andra genomförandevillkor för mekanismen för tilldelning av medel för unionens vidarebosättningsprogram inom ramen för asyl-, migrations- och integrationsfonden

19

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 802/2014 av den 24 juli 2014 om inrättande av förlagor för nationella program samt fastställande av villkor för det elektroniska systemet för datautbyte mellan kommissionen och medlemsstaterna, i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 514/2014 om allmänna bestämmelser för asyl-, migrations- och integrationsfonden och om ett instrument för ekonomiskt stöd till polissamarbete, förebyggande och bekämpande av brottslighet samt krishantering

22

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 803/2014 av den 24 juli 2014 om ändring av rådets genomförandeförordning (EU) nr 412/2013 om införande av en slutgiltig antidumpningstull och slutgiltigt uttag av den preliminära tull som införts på import av bords- och köksartiklar av keramiskt material med ursprung i Folkrepubliken Kina

33

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 804/2014 av den 24 juli 2014 om undantag från förordning (EG) nr 1122/2009 vad gäller minskningen av stödbeloppen på grund av försenad inlämning av samlade ansökningar och ansökningar om tilldelning av stödrättigheter för vissa områden i Italien som drabbades av översvämningar 2014

35

 

 

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 805/2014 av den 24 juli 2014 om fastställande av schablonimportvärden för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

37

 

 

DIREKTIV

 

*

Rådets direktiv 2014/86/EU av den 8 juli 2014 om ändring av direktiv 2011/96/EU om ett gemensamt beskattningssystem för moderbolag och dotterbolag hemmahörande i olika medlemsstater

40

 

*

Rådets direktiv 2014/87/Euratom av den 8 juli 2014 om ändring av direktiv 2009/71/Euratom om upprättande av ett gemenskapsramverk för kärnsäkerhet vid kärntekniska anläggningar

42

 

 

BESLUT

 

*

Rådets beslut 2014/496/Gusp av den 22 juli 2014 om de aspekter av utbyggnaden, driften och användningen av det europeiska globala systemet för satellitnavigering som påverkar säkerheten i Europeiska unionen och om upphävande av gemensam åtgärd 2004/552/Gusp

53

 

 

2014/497/EU

 

*

Kommissionens genomförandebeslut av den 23 juli 2014 om åtgärder för att förhindra introduktion i och spridning inom unionen av Xylella fastidiosa (Well och Raju) [delgivet med nr C(2014) 5082]

56

 

 

Rättelser

 

*

Rättelse till Beslut nr 2 av gemensamma kommittén för den regionala konventionen om Europa–Medelhavstäckande regler om förmånsursprung av den 21 maj 2014 vad gäller Republiken Moldaviens ansökan om att bli fördragsslutande part i den regionala konventionen om Europa–Medelhavstäckande regler om förmånsursprung ( EUT L 217, 23.7.2014 )

65

 

*

Rättelse till Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/138/EG av den 25 november 2009 om upptagande och utövande av försäkrings- och återförsäkringsverksamhet (Solvens II) ( EUT L 335, 17.12.2009 )

66

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top