EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2014:209:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, L 209, 16 juli 2014


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0820

Europeiska unionens

officiella tidning

L 209

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

femtiosjunde årgången
16 juli 2014


Innehållsförteckning

 

II   Icke-lagstiftningsakter

Sida

 

 

FÖRORDNINGAR

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 763/2014 av den 11 juli 2014 om regler för tillämpning av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 508/2014 om Europeiska havs- och fiskerifonden vad gäller tekniska krav för informations- och offentlighetsåtgärder och anvisningar för skapande av unionens emblem

1

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 764/2014 av den 11 juli 2014 om klassificering av vissa varor i Kombinerade nomenklaturen

5

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 765/2014 av den 11 juli 2014 om klassificering av vissa varor i Kombinerade nomenklaturen

7

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 766/2014 av den 11 juli 2014 om klassificering av vissa varor i Kombinerade nomenklaturen

9

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 767/2014 av den 11 juli 2014 om klassificering av vissa varor i Kombinerade nomenklaturen

12

 

*

Kommissionens förordning (EU) nr 768/2014 av den 11 juli 2014 om förbud mot fiske efter beryxar i EU-vatten och internationella vatten i III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII och XIV med fartyg som för spansk flagg

14

 

*

Kommissionens förordning (EU) nr 769/2014 av den 11 juli 2014 om förbud mot fiske efter gråsej i VI, unionens vatten och internationella vatten i Vb, XII och XIV med fartyg som för spansk flagg

16

 

*

Kommissionens förordning (EU) nr 770/2014 av den 11 juli 2014 om förbud mot fiske efter guldlax i unionens vatten i III och IV med fartyg som för irländsk flagg

18

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 771/2014 av den 14 juli 2014 om fastställande av bestämmelser enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 508/2014 om Europeiska havs- och fiskerifonden när det gäller modellen för operativa program, strukturen på planer för att kompensera för aktörers extra kostnader inom fiske, odling, beredning och saluföring av vissa fiskeri- och vattenbruksprodukter från de yttersta randområdena, modellen för överföring av finansiella uppgifter, innehållet i förhandsutvärderingsrapporter och minimikraven på de utvärderingsplaner som ska inlämnas inom ramen för Europeiska havs- och fiskerifonden

20

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 772/2014 av den 14 juli 2014 om regler för stödnivå för offentligt stöd som ska tillämpas på de totala stödberättigande utgifterna för vissa åtgärder som finansieras inom ramen för Europeiska havs- och fiskerifonden

47

 

 

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 773/2014 av den 15 juli 2014 om fastställande av schablonimportvärden för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

49

 

 

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 774/2014 av den 15 juli 2014 om fastställande av importtullar inom spannmålssektorn som ska gälla från och med den 16 juli 2014

51

 

 

BESLUT

 

 

2014/462/EU

 

*

Rådets beslut av den 8 juli 2014 om utnämning av ledamöter och suppleanter i styrelsen för Europeiska fonden för förbättring av levnads- och arbetsvillkor för Ungern

54

 

 

2014/463/EU

 

*

Kommissionens genomförandebeslut av den 14 juli 2014 om tillstånd för utsläppande på marknaden av olja från mikroalgen Schizochytrium sp. som ny livsmedelsingrediens enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 258/97 och om upphävande av besluten 2003/427/EG och 2009/778/EG [delgivet med nr C(2014) 4670]

55

 

 

2014/464/EU

 

*

Kommissionens genomförandebeslut av den 15 juli 2014 om fastställande av unionens prioriteringar för kontroll och tillsyn inom ramen för Europeiska havs- och fiskerifonden

59

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top