EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2014:186:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, L 186, 26 juni 2014


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0820

Europeiska unionens

officiella tidning

L 186

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

femtiosjunde årgången
26 juni 2014


Innehållsförteckning

 

II   Icke-lagstiftningsakter

Sida

 

 

FÖRORDNINGAR

 

*

Kommissionens förordning (EU) nr 703/2014 av den 19 juni 2014 om ändring av bilagorna II, III och V till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 396/2005 vad gäller gränsvärdena för acibenzolar-S-metyl, etoxikin, flusilazol, isoxaflutol, molinat, propoxikarbazon, pyraflufenetyl, kvinoklamin och warfarin i eller på vissa produkter ( 1 )

1

 

*

Kommissionens förordning (EU) nr 704/2014 av den 25 juni 2014 om ändring av förordning (EU) nr 211/2013 om intygskrav för import till unionen av groddar och av frön avsedda för produktion av groddar ( 1 )

49

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 705/2014 av den 25 juni 2014 om fastställande av importtullen för brutet ris

53

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 706/2014 av den 25 juni 2014 om ändring av förordning (EG) nr 972/2006 vad gäller importtullen för basmatiris

54

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 707/2014 av den 25 juni 2014 om ändring av förordning (EG) nr 690/2008 om erkännande av skyddade zoner som utsätts för särskilda växtskyddsrisker inom gemenskapen

56

 

 

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 708/2014 av den 25 juni 2014 om fastställande av schablonimportvärden för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

62

 

 

DIREKTIV

 

*

Kommissionens genomförandedirektiv 2014/83/EU av den 25 juni 2014 om ändring av bilagorna I, II, III, IV och V till rådets direktiv 2000/29/EG om skyddsåtgärder mot att skadegörare på växter eller växtprodukter förs in till gemenskapen och mot att de sprids inom gemenskapen

64

 

 

BESLUT

 

 

2014/393/EU

 

*

Rådets beslut av den 20 juni 2014 om upphävande av beslut 2010/283/EU om förekomsten av ett alltför stort underskott i Belgien

72

 

 

2014/394/EU

 

*

Rådets beslut av den 23 juni 2014 om den ståndpunkt som Europeiska unionen ska inta i det associeringsråd som inrättats genom avtalet om upprättande av en associering mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Centralamerika, å andra sidan, vad gäller associeringsrådets antagande av beslut om associeringsrådets arbetsordning, associeringskommitténs arbetsordning, arbetsordningen för tvistlösningsförfaranden enligt avdelning X och uppförandekoden för panelmedlemmar och medlare, samt förteckningen över panelmedlemmar och förteckningen över experter på handel och hållbar utveckling

75

 

 

2014/395/EU

 

*

Kommissionens beslut av den 24 juni 2014 om utsläppande på marknaden av biocidprodukter som innehåller koppar för viktiga användningsområden [delgivet med nr C(2014) 4062]

103

 

 

2014/396/EU

 

*

Kommissionens genomförandebeslut av den 24 juni 2014 om tillstånd för utsläppande på marknaden av UV-bestrålad bagerijäst (Saccharomyces cerevisiae) som ny livsmedelsingrediens enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 258/97 [delgivet med nr C(2014) 4114]

108

 

 

2014/397/EU

 

*

Kommissionens genomförandebeslut av den 25 juni 2014 om uppskjutande av sista giltighetsdagen för godkännandet av difetialon och difenakum för användning i biocidprodukter för produkttyp 14 ( 1 )

111

 


 

(1)   Text av betydelse för EES

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top