EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2014:183:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, L 183, 24 juni 2014


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0820

Europeiska unionens

officiella tidning

L 183

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

femtiosjunde årgången
24 juni 2014


Innehållsförteckning

 

II   Icke-lagstiftningsakter

Sida

 

 

FÖRORDNINGAR

 

*

Rådets genomförandeförordning (EU) nr 689/2014 av den 23 juni 2014 om genomförande av artikel 16.2 i förordning (EU) nr 204/2011 om restriktiva åtgärder med hänsyn till situationen i Libyen

1

 

*

Rådets förordning (EU) nr 690/2014 av den 23 juni 2014 om ändring av förordning (EU) nr 204/2011 om restriktiva åtgärder med hänsyn till situationen i Libyen

3

 

*

Rådets genomförandeförordning (EU) nr 691/2014 av den 23 juni 2014 om genomförande av artikel 17.1 i förordning (EU) nr 224/2014 om restriktiva åtgärder med hänsyn till situationen i Centralafrikanska republiken

6

 

*

Rådets förordning (EU) nr 692/2014 av den 23 juni 2014 om restriktioner för import till unionen av varor med ursprung i Krim eller Sevastopol med anledning av den olagliga annekteringen av Krim och Sevastopol

9

 

*

Rådets genomförandeförordning (EU) nr 693/2014 av den 23 juni 2014 om genomförande av förordning (EU) nr 36/2012 om restriktiva åtgärder med hänsyn till situationen i Syrien

15

 

*

Kommissionens delegerade förordning (EU) nr 694/2014 av den 17 december 2013 om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/61/EU vad gäller tekniska standarder för tillsyn för att avgöra typ av förvaltare av alternativa investeringsfonder ( 1 )

18

 

 

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 695/2014 av den 23 juni 2014 om fastställande av schablonimportvärden för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

21

 

 

DIREKTIV

 

*

Kommissionens genomförandedirektiv 2014/78/EU av den 17 juni 2014 om ändring av bilagorna I, II, III, IV och V till rådets direktiv 2000/29/EG om skyddsåtgärder mot att skadegörare på växter eller växtprodukter förs in till gemenskapen och mot att de sprids inom gemenskapen

23

 

*

Kommissionens direktiv 2014/81/EU av den 23 juni 2014 om ändring av tillägg C till bilaga II till Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/48/EG om leksakers säkerhet vad gäller bisfenol A ( 1 )

49

 

 

BESLUT

 

*

Rådets beslut 2014/380/Gusp av den 23 juni 2014 om ändring av beslut 2011/137/Gusp om restriktiva åtgärder med hänsyn till situationen i Libyen

52

 

*

Rådets beslut 2014/381/Gusp av den 23 juni 2014 om ändring av beslut 2010/573/Gusp om restriktiva åtgärder mot ledarna i regionen Transnistrien i Republiken Moldavien

56

 

*

Rådets genomförandebeslut 2014/382/Gusp av den 23 juni 2014 om genomförande av beslut 2013/798/Gusp om restriktiva åtgärder mot Centralafrikanska republiken

57

 

*

Rådets beslut 2014/383/Gusp av den 23 juni 2014 om förlängning av uppdraget för Europeiska unionens särskilda representant i Afghanistan

60

 

*

Rådets beslut 2014/384/Gusp av den 23 juni 2014 om ändring av beslut 2011/426/Gusp om utnämning av Europeiska unionens särskilda representant i Bosnien och Hercegovina

65

 

*

Rådets beslut 2014/385/Gusp av den 23 juni 2014 om förlängning av uppdraget för Europeiska unionens särskilda representant för mänskliga rättigheter

66

 

*

Rådets beslut 2014/386/Gusp av den 23 juni 2014 om restriktioner för varor med ursprung i Krim eller Sevastopol med anledning av den olagliga annekteringen av Krim och Sevastopol

70

 

*

Rådets genomförandebeslut 2014/387/Gusp av den 23 juni 2014 om genomförande av beslut 2013/255/Gusp om restriktiva åtgärder mot Syrien

72

 

 

2014/388/EU

 

*

Kommissionens genomförandebeslut av den 16 juni 2014 om upprättande av en förteckning över regioner och områden som är berättigade till stöd från Europeiska regionala utvecklingsfonden enligt de gränsöverskridande och transnationella komponenterna inom målet Europeiskt territoriellt samarbete för perioden 2014–2020 [delgivet med nr C(2014) 3898]

75

 

 

2014/389/EU

 

*

Kommissionens genomförandebeslut av den 23 juni 2014 om ytterligare historiska luftfartsutsläpp och ytterligare utsläppsrätter för luftfart mot bakgrund av Kroatiens anslutning till Europeiska unionen ( 1 )

135

 


 

(1)   Text av betydelse för EES

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top