Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2014:174:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, L 174, 13 juni 2014


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0820

Europeiska unionens

officiella tidning

L 174

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

femtiosjunde årgången
13 juni 2014


Innehållsförteckning

 

II   Icke-lagstiftningsakter

Sida

 

 

INTERNATIONELLA AVTAL

 

 

2014/347/EU

 

*

Rådets beslut av den 20 februari 2014 om ingående av ett protokoll till avtalet om partnerskap och samarbete mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Armenien, å andra sidan, om ett ramavtal mellan Europeiska unionen och Republiken Armenien om de allmänna principerna för Republiken Armeniens deltagande i unionsprogram

1

 

 

Protokoll till avtalet om partnerskap och samarbete mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Armenien, å andra sidan, om ett ramavtal mellan Europeiska unionen och Republiken Armenien om de allmänna principerna för Republiken Armeniens deltagande i unionsprogram

3

 

 

FÖRORDNINGAR

 

*

Kommissionens delegerade förordning (EU) nr 622/2014 av den 14 februari 2014 om undantag från Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1290/2013 om reglerna för deltagande och spridning i Horisont 2020 – ramprogrammet för forskning och innovation (2014–2020) vad gäller det gemensamma företaget för initiativet för innovativa läkemedel 2 ( 1 )

7

 

*

Kommissionens delegerade förordning (EU) nr 623/2014 av den 14 februari 2014 om undantag från Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1290/2013 om reglerna för deltagande och spridning i Horisont 2020 – ramprogrammet för forskning och innovation (2014–2020) vad gäller det gemensamma företaget för biobaserade industrier ( 1 )

12

 

*

Kommissionens delegerade förordning (EU) nr 624/2014 av den 14 februari 2014 om undantag från Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1290/2013 om reglerna för deltagande och spridning i Horisont 2020 – ramprogrammet för forskning och innovation (2014–2020) vad gäller det gemensamma företaget Clean Sky 2 ( 1 )

14

 

*

Kommissionens delegerade förordning (EU) nr 625/2014 av den 13 mars 2014 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 575/2013 med hjälp av tekniska tillsynsstandarder om de krav som investerande institut, medverkande institut, institut som är ursprungliga långivare och institut som är originatorer ska uppfylla när det gäller exponeringar mot överförda kreditrisker ( 1 )

16

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 626/2014 av den 10 juni 2014 om ändring av bilaga I till rådets förordning (EEG) nr 2658/87 om tulltaxe- och statistiknomenklaturen och om Gemensamma tulltaxan

26

 

*

Kommissionens förordning (EU) nr 627/2014 av den 12 juni 2014 om ändring av förordning (EU) nr 582/2011 i syfte att anpassa den till den tekniska utvecklingen vad gäller omborddiagnossystems partikelövervakning ( 1 )

28

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 628/2014 av den 12 juni 2014 om ändring av förordning (EG) nr 341/2007 vad gäller importtullkvoten för vitlök med ursprung i Kina

31

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 629/2014 av den 12 juni 2014 om ändring av genomförandeförordning (EU) nr 540/2011 vad gäller villkoren för godkännande av det verksamma ämnet metylnonylketon ( 1 )

33

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 630/2014 av den 12 juni 2014 om ändring för tvåhundrafemtonde gången av rådets förordning (EG) nr 881/2002 om införande av vissa särskilda restriktiva åtgärder mot vissa med nätverket al-Qaida associerade personer och enheter

35

 

 

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 631/2014 av den 12 juni 2014 om fastställande av schablonimportvärden för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

38

 

 

BESLUT

 

 

2014/348/EU

 

*

Rådets beslut av den 5 juni 2014 om den ståndpunkt som ska intas på Europeiska unionens vägnar inom gemensamma EES-kommittén avseende en ändring av protokoll 31 till EES-avtalet, om samarbete inom särskilda områden vid sidan om de fyra friheterna

40

 

*

Rådets beslut 2014/349/Gusp av den 12 juni 2014 om ändring av gemensam åtgärd 2008/124/Gusp om Europeiska unionens rättsstatsuppdrag i Kosovo, Eulex Kosovo

42

 

 

2014/350/EU

 

*

Kommissionens beslut av den 5 juni 2014 om fastställande av ekologiska kriterier för EU-miljömärket för textilprodukter [delgivet med nr C(2014) 3677]  ( 1 )

45

 


 

(1)   Text av betydelse för EES

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top