Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2014:168:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, L 168, 7 juni 2014


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0820

Europeiska unionens

officiella tidning

L 168

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

femtiosjunde årgången
7 juni 2014


Innehållsförteckning

 

II   Icke-lagstiftningsakter

Sida

 

 

INTERNATIONELLA AVTAL

 

 

2014/334/EU

 

*

Rådets beslut av den 19 maj 2014 om undertecknande, på Europeiska unionens vägnar, och om provisorisk tillämpning av protokollet om fastställande av de fiskemöjligheter och den ekonomiska ersättning som föreskrivs i partnerskapsavtalet om fiske mellan Europeiska unionen och Demokratiska republiken São Tomé och Príncipe

1

 

 

Protokoll om fastställande av de fiskemöjligheter och den ekonomiska ersättning som föreskrivs i partnerskapsavtalet om fiske mellan Europeiska unionen och Demokratiska republiken São Tomé och Príncipe

3

 

 

FÖRORDNINGAR

 

*

Rådets förordning (EU) nr 607/2014 av den 19 maj 2014 om fördelningen av fiskemöjligheterna enligt protokollet om fastställande av de fiskemöjligheter och den ekonomiska ersättning som föreskrivs i partnerskapsavtalet om fiske mellan Europeiska unionen och Demokratiska republiken São Tomé och Príncipe

27

 

*

Rådets förordning (EU, Euratom) nr 608/2014 av den 26 maj 2014 om genomförandebestämmelser till systemet för Europeiska unionens egna medel

29

 

*

Rådets förordning (EU, Euratom) nr 609/2014 av den 26 maj 2014 om metoder och förfaranden för tillhandahållande av traditionella, momsbaserade egna medel och BNI-baserade egna medel samt åtgärder för att möta likviditetsbehov (omarbetning)

39

 

*

Kommissionens delegerade förordning (EU) nr 610/2014 av den 14 februari 2014 om fastställande av ett undantag från Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1290/2013 om reglerna för deltagande och spridning i Horisont 2020 – ramprogrammet för forskning och innovation (2014–2020) vad gäller det gemensamma företaget Ecsel ( 1 )

53

 

*

Kommissionens delegerade förordning (EU) nr 611/2014 av den 11 mars 2014 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1308/2013 vad gäller programmen för stöd till sektorn för olivolja och bordsoliver

55

 

*

Kommissionens delegerade förordning (EU) nr 612/2014 av den 11 mars 2014 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1308/2013 genom ändring av kommissionens förordning (EG) nr 555/2008 vad gäller nya åtgärder inom ramen för nationella stödprogram inom vinsektorn

62

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 613/2014 av den 3 juni 2014 om godkännande av en mindre ändring av produktspecifikationen för en skyddad beteckning som tagits upp i registret över skyddade ursprungsbeteckningar och skyddade geografiska beteckningar (Pagnotta del Dittaino [SUB])

68

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 614/2014 av den 6 juni 2014 om ändring av förordning (EG) nr 555/2008 vad gäller tillämpningen av vissa stödåtgärder inom vinsektorn

73

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 615/2014 av den 6 juni 2014 om tillämpningsföreskrifter för Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1306/2013 och Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1308/2013 vad gäller arbetsprogram för stöd till sektorn för olivolja och bordsoliver

95

 

 

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 616/2014 av den 6 juni 2014 om fastställande av schablonimportvärden för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

103

 

 

BESLUT

 

 

2014/335/EU, Euratom

 

*

Rådets beslut av den 26 maj 2014 om systemet för Europeiska unionens egna medel

105

 

 

2014/336/EU

 

*

Kommissionens beslut av den 5 juni 2014 om ändring av besluten 2006/799/EG, 2007/64/EG, 2009/300/EG, 2009/894/EG, 2011/330/EU, 2011/331/EU och 2011/337/EU i syfte att förlänga giltigheten för de ekologiska kriterierna för tilldelning av EU-miljömärket till vissa produkter [delgivet med nr C(2014) 3674]  ( 1 )

112

 

 

2014/337/EU

 

*

Europeiska centralbankens beslut av den 5 juni 2014 om förräntningen av inlåning, saldon och innehav av överskottsreserver (ECB/2014/23)

115

 

 

2014/338/EU

 

*

Europeiska centralbankens beslut av den 5 juni 2014 om ändring av beslut ECB/2010/23 om fördelning av de monetära inkomsterna för nationella centralbanker i medlemsstater som har euron som valuta (ECB/2014/24)

117

 

 

RIKTLINJER

 

 

2014/339/EU

 

*

Europeiska centralbankens riktlinje av den 5 juni 2014 om ändring av riktlinje ECB/2014/9 om de nationella centralbankernas inhemska förvaltningsåtgärder av tillgångar och skulder (ECB/2014/22)

118

 

 

2014/340/EU

 

*

Europeiska centralbankens riktlinje av den 5 juni 2014 om ändring av riktlinje ECB/2012/27 om ett transeuropeiskt automatiserat system för bruttoavveckling av betalningar i realtid (Target2) (ECB/2014/25)

120

 

 

Rättelser

 

*

Rättelse till kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 12/2014 av den 8 januari 2014 om införande av en beteckning i registret över garanterade traditionella specialiteter [Salinātā rudzu rupjmaize (GTS)] ( EUT L 4, 9.1.2014 )

122

 


 

(1)   Text av betydelse för EES

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top