Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2014:147:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, L 147, 17 maj 2014


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0820

Europeiska unionens

officiella tidning

L 147

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

femtiosjunde årgången
17 maj 2014


Innehållsförteckning

 

II   Icke-lagstiftningsakter

Sida

 

 

FÖRORDNINGAR

 

*

Kommissionens delegerade förordning (EU) nr 518/2014 av den 5 mars 2014 om ändring av kommissionens delegerade förordningar (EU) nr 1059/2010, (EU) nr 1060/2010, (EU) nr 1061/2010, (EU) nr 1062/2010, (EU) nr 626/2011, (EU) nr 392/2012, (EU) nr 874/2012, (EU) nr 665/2013, (EU) nr 811/2013 och (EU) nr 812/2013 vad gäller märkning av energirelaterade produkter på internet ( 1 )

1

 

*

Kommissionens förordning (EU) nr 519/2014 av den 16 maj 2014 om ändring av förordning (EG) nr 401/2006 vad gäller provtagningsmetoder för stora partier, kryddor och kosttillskott, prestandakriterier för T-2-toxin, HT-2-toxin och citrinin samt screeningmetoder för analys ( 1 )

29

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 520/2014 av den 16 maj 2014 om tillägg till 2014 års fiskekvoter av vissa kvantiteter som hållits inne under år 2013 i enlighet med artikel 4.2 i rådets förordning (EG) nr 847/96

44

 

 

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 521/2014 av den 16 maj 2014 om fastställande av schablonimportvärden för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

68

 

 

BESLUT

 

 

2014/285/Gusp

 

*

Beslut EUTM Mali/2/2014 av kommittén för utrikes- och säkerhetspolitik av den 13 maj 2014 om godkännande av bidrag från tredjestater till Europeiska unionens militära uppdrag i syfte att bidra till utbildning av den maliska försvarsmakten (EUTM Mali)

70

 

 

2014/286/EU

 

*

Kommissionens delegerade beslut av den 10 mars 2014 om fastställande av kriterier och villkor som europeiska referensnätverk och vårdgivare som vill gå med i ett europeiskt referensnätverk måste uppfylla ( 1 )

71

 

 

2014/287/EU

 

*

Kommissionens genomförandebeslut av den 10 mars 2014 om fastställande av kriterier för etablering och utvärdering av europeiska referensnätverk och deras medlemmar samt för att underlätta utbyte av information och sakkunskap om etablering och utvärdering av sådana nätverk ( 1 )

79

 

 

2014/288/EU

 

*

Kommissionens genomförandebeslut av den 12 maj 2014 vad gäller standardkraven för rapporter inom de nationella program för utrotning, bekämpning och övervakning av vissa djursjukdomar och zoonoser som medfinansieras av unionen och om upphävande av beslut 2008/940/EG [delgivet med nr C(2014) 2976]

88

 

 

2014/289/EU

 

*

Kommissionens genomförandebeslut av den 15 maj 2014 om tillstånd för medlemsstaterna att förlänga tillfälliga godkännanden som beviljats de verksamma ämnena pinoxaden och meptyldinokap [delgivet med nr C(2014) 3059]  ( 1 )

114

 

 

AKTER SOM ANTAS AV ORGAN SOM INRÄTTATS GENOM INTERNATIONELLA AVTAL

 

 

2014/290/EU

 

*

Rådets beslut av den 14 april 2014 om den ståndpunkt som på Europeiska unionen vägnar ska intas inom associeringskommittén EU-Chile om ändringen av bilaga XII till avtalet om upprättande av en associering mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Chile, å andra sidan, med de förteckningar över chilenska enheter som upphandlar i enlighet med bestämmelserna i avdelning IV i del IV om offentlig upphandling

116

 


 

(1)   Text av betydelse för EES

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top