EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2014:111:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, L 111, 15 april 2014


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0820

Europeiska unionens

officiella tidning

L 111

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

femtiosjunde årgången
15 april 2014


Innehållsförteckning

 

II   Icke-lagstiftningsakter

Sida

 

 

INTERNATIONELLA AVTAL

 

*

Meddelande om ikraftträdande av avtalet om politisk dialog och samarbete mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Costa Rica, Republiken El Salvador, Republiken Guatemala, Republiken Honduras, Republiken Nicaragua och Republiken Panama, å andra sidan

1

 

 

2014/210/EU

 

*

Rådets beslut av den 14 april 2014 om ingående på Europeiska unionens vägnar av avtalet om politisk dialog och samarbete mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Costa Rica, Republiken El Salvador, Republiken Guatemala, Republiken Honduras, Republiken Nicaragua och Republiken Panama, å andra sidan, vad gäller artikel 49.3

2

 

 

2014/211/EU

 

*

Rådets beslut av den 14 april 2014 om ingående på Europeiska unionens vägnar av avtalet om politisk dialog och samarbete mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Costa Rica, Republiken El Salvador, Republiken Guatemala, Republiken Honduras, Republiken Nicaragua och Republiken Panama, å andra sidan, med undantag för artikel 49.3

4

 

 

Avtal om politisk dialog och samarbete mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Costa Rica, Republiken El Salvador, Republiken Guatemala, Republiken Honduras, Republiken Nicaragua och Republiken Panama, å andra sidan

6

 

 

FÖRORDNINGAR

 

*

Rådets förordning (EU) nr 380/2014 av den 14 april 2014 om ändring av förordning (EU) nr 1284/2009 om införande av vissa specifika restriktiva åtgärder mot Republiken Guinea

29

 

*

Rådets genomförandeförordning (EU) nr 381/2014 av den 14 april 2014 om genomförande av förordning (EU) nr 208/2014 om restriktiva åtgärder mot vissa personer, enheter och organ med hänsyn till situationen i Ukraina

33

 

*

Kommissionens delegerade förordning (EU) nr 382/2014 av den 7 mars 2014 om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/71/EG med tekniska standarder rörande tillsyn för offentliggörande av tillägg till prospektet ( 1 )

36

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 383/2014 av den 2 april 2014 om införande av en beteckning i registret över skyddade ursprungsbeteckningar och skyddade geografiska beteckningar (Beurre de Bresse [SUB])

40

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 384/2014 av den 3 april 2014 om införande av en beteckning i registret över skyddade ursprungsbeteckningar och skyddade geografiska beteckningar (Crème de Bresse [SUB])

42

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 385/2014 av den 3 april 2014 om införande av en beteckning i registret över skyddade ursprungsbeteckningar och skyddade geografiska beteckningar (Elbe-Saale Hopfen [SGB])

44

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 386/2014 av den 14 april 2014 om ändring av rådets förordning (EG) nr 329/2007 om restriktiva åtgärder mot Demokratiska folkrepubliken Korea

46

 

 

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 387/2014 av den 14 april 2014 om fastställande av schablonimportvärden för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

48

 

 

DIREKTIV

 

*

Rådets direktiv 2014/48/EU av den 24 mars 2014 om ändring av direktiv 2003/48/EG om beskattning av inkomster från sparande i form av räntebetalningar

50

 

 

BESLUT

 

*

Rådets beslut 2014/212/Gusp av den 14 april 2014 om ändring av beslut 2013/183/Gusp om restriktiva åtgärder mot Demokratiska folkrepubliken Korea

79

 

*

Rådets beslut 2014/213/Gusp av den 14 april 2014 om ändring av beslut 2010/638/Gusp om restriktiva åtgärder mot Republiken Guinea

83

 

*

Rådets beslut 2014/214/Gusp av den 14 april 2014 om ändring av beslut 2013/184/Gusp om restriktiva åtgärder mot Myanmar/Burma

84

 

 

2014/215/EU

 

*

Rådets beslut av den 14 april 2014 om makroekonomiskt stöd till Ukraina

85

 

*

Rådets genomförandebeslut 2014/216/Gusp av den 14 april 2014 om genomförande av beslut 2014/119/Gusp om restriktiva åtgärder mot vissa personer, enheter och organ med hänsyn till situationen i Ukraina

91

 

 

2014/217/EU

 

*

Kommissionens genomförandebeslut av den 11 april 2014 om finansiellt stöd från unionen till nödåtgärder för bekämpning av fårkoppor i Bulgarien under 2013 och i Grekland under 2013 och 2014 [delgivet med nr C(2014) 2334]

94

 

 

Rättelser

 

*

Rättelse till kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 368/2014 av den 10 april 2014 om ändring av förordning (EG) nr 474/2006 om upprättande av en gemenskapsförteckning över de lufttrafikföretag som har belagts med verksamhetsförbud i gemenskapen ( EUT L 108, 11.4.2014 )

96

 

*

Rättelse till Slutgiltigt antagande av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2014 ( EUT L 51, 20.2.2014 )

96

 


 

(1)   Text av betydelse för EES

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top