Help Print this page 

Document L:2014:111:TOC

Title and reference
Europeiska unionens officiella tidning, L 111, 15 april 2014

Display all documents published in this Official Journal
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html BG html ES html CS html DA html DE html ET html EL html EN html FR html HR html IT html LV html LT html HU html MT html NL html PL html PT html RO html SK html SL html FI html SV
PDF pdf BG pdf ES pdf CS pdf DA pdf DE pdf ET pdf EL pdf EN pdf FR pdf HR pdf IT pdf LV pdf LT pdf HU pdf MT pdf NL pdf PL pdf PT pdf RO pdf SK pdf SL pdf FI pdf SV
e-signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature
To verify the electronic signature and authentic character of the OJ, download the PDF file of the e-OJ and its signature, then use CheckLex. The paper version of the OJ has legal value for OJs published before 1 July 2013, the date Regulation (EU) No 216/2013 entered into force.
Text
 

ISSN 1977-0820

Europeiska unionens

officiella tidning

L 111

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

femtiosjunde årgången
15 april 2014


Innehållsförteckning

 

II   Icke-lagstiftningsakter

Sida

 

 

INTERNATIONELLA AVTAL

 

*

Meddelande om ikraftträdande av avtalet om politisk dialog och samarbete mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Costa Rica, Republiken El Salvador, Republiken Guatemala, Republiken Honduras, Republiken Nicaragua och Republiken Panama, å andra sidan

1

 

 

2014/210/EU

 

*

Rådets beslut av den 14 april 2014 om ingående på Europeiska unionens vägnar av avtalet om politisk dialog och samarbete mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Costa Rica, Republiken El Salvador, Republiken Guatemala, Republiken Honduras, Republiken Nicaragua och Republiken Panama, å andra sidan, vad gäller artikel 49.3

2

 

 

2014/211/EU

 

*

Rådets beslut av den 14 april 2014 omingående på Europeiska unionens vägnar av avtalet om politisk dialog ochsamarbete mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å enasidan, och Republiken Costa Rica, Republiken El Salvador, RepublikenGuatemala, Republiken Honduras, Republiken Nicaragua och RepublikenPanama, å andra sidan, med undantag för artikel 49.3

4

 

 

Avtal om politisk dialog och samarbete mellan Europeiska gemenskapen ochdess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Costa Rica, RepublikenEl Salvador, Republiken Guatemala, Republiken Honduras, RepublikenNicaragua och Republiken Panama, å andra sidan

6

 

 

FÖRORDNINGAR

 

*

Rådets förordning (EU) nr 380/2014 av den 14 april 2014 om ändring av förordning (EU) nr 1284/2009 om införande av vissa specifika restriktiva åtgärder mot Republiken Guinea

29

 

*

Rådets genomförandeförordning (EU) nr 381/2014 av den 14 april 2014 om genomförande av förordning (EU) nr 208/2014 om restriktiva åtgärder mot vissa personer, enheter och organ med hänsyn till situationen i Ukraina

33

 

*

Kommissionens delegerade förordning (EU) nr 382/2014 av den 7 mars 2014 om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/71/EG med tekniska standarder rörande tillsyn för offentliggörande av tillägg till prospektet ( 1 )

36

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 383/2014 av den 2 april 2014 om införande av en beteckning i registret över skyddade ursprungsbeteckningar och skyddade geografiska beteckningar (Beurre de Bresse [SUB])

40

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 384/2014 av den 3 april 2014 om införande av en beteckning i registret över skyddade ursprungsbeteckningar och skyddade geografiska beteckningar (Crème de Bresse [SUB])

42

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 385/2014 av den 3 april 2014 om införande av en beteckning i registret över skyddade ursprungsbeteckningar och skyddade geografiska beteckningar (Elbe-Saale Hopfen [SGB])

44

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 386/2014 av den 14 april 2014 om ändring av rådets förordning (EG) nr 329/2007 om restriktiva åtgärder mot Demokratiska folkrepubliken Korea

46

 

 

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 387/2014 av den 14 april 2014 om fastställande av schablonimportvärden för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

48

 

 

DIREKTIV

 

*

Rådets direktiv 2014/48/EU av den 24 mars 2014 om ändring av direktiv 2003/48/EG om beskattning av inkomster från sparande i form av räntebetalningar

50

 

 

BESLUT

 

*

Rådets beslut 2014/212/Gusp av den 14 april 2014 om ändring av beslut 2013/183/Gusp om restriktiva åtgärder mot Demokratiska folkrepubliken Korea

79

 

*

Rådets beslut 2014/213/Gusp av den 14 april 2014 om ändring av beslut 2010/638/Gusp om restriktiva åtgärder mot Republiken Guinea

83

 

*

Rådets beslut 2014/214/Gusp av den 14 april 2014 om ändring av beslut 2013/184/Gusp om restriktiva åtgärder mot Myanmar/Burma

84

 

 

2014/215/EU

 

*

Rådets beslut av den 14 april 2014 om makroekonomiskt stöd till Ukraina

85

 

*

Rådets genomförandebeslut 2014/216/Gusp av den 14 april 2014 om genomförande av beslut 2014/119/Gusp om restriktiva åtgärder mot vissa personer, enheter och organ med hänsyn till situationen i Ukraina

91

 

 

2014/217/EU

 

*

Kommissionens genomförandebeslut av den 11 april 2014 om finansiellt stöd från unionen till nödåtgärder för bekämpning av fårkoppor i Bulgarien under 2013 och i Grekland under 2013 och 2014 [delgivet med nr C(2014) 2334]

94

 

 

Rättelser

 

*

Rättelse till kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 368/2014 av den 10 april 2014 om ändring av förordning (EG) nr 474/2006 om upprättande av en gemenskapsförteckning över de lufttrafikföretag som har belagts med verksamhetsförbud i gemenskapen ( EUT L 108, 11.4.2014 )

96

 

*

Rättelse till Slutgiltigt antagande av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2014 ( EUT L 51, 20.2.2014 )

96

 


 

(1)   Text av betydelse för EES

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top