Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2014:108:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, L 108, 11 april 2014


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0820

Europeiska unionens

officiella tidning

L 108

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

femtiosjunde årgången
11 april 2014


Innehållsförteckning

 

II   Icke-lagstiftningsakter

Sida

 

 

INTERNATIONELLA AVTAL

 

*

Rådets beslut 2014/198/GUSP av den 10 mars2014 om undertecknande och ingående av avtalet mellanEuropeiska unionen och Förenade republiken Tanzania om villkoren föröverföring av misstänkta pirater och egendom som i detta sammanhang harbeslagtagits från den EU-ledda marina styrkan till Förenade republikenTanzania

1

 

 

Avtal mellan Europeiska unionen och Förenade republiken Tanzania omvillkoren för överföring av misstänkta pirater och egendom som i dettasammanhang har beslagtagits från den EU-ledda marina styrkan tillFörenade republiken Tanzania

3

 

 

FÖRORDNINGAR

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 365/2014 av den 7 april 2014 om ändring av bilaga I till rådets förordning (EEG) nr 2658/87 om tulltaxe- och statistiknomenklaturen och om Gemensamma tulltaxan

9

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 366/2014 av den 7 april 2014 om ändring av bilaga I till rådets förordning (EEG) nr 2658/87 om tulltaxe- och statistiknomenklaturen och om Gemensamma tulltaxan

11

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 367/2014 av den 10 april 2014 om fastställande av det nettoanslag som är tillgängligt för EGFJ:s utgifter

13

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 368/2014 av den 10 april 2014 om ändring av förordning (EG) nr 474/2006 om upprättande av en gemenskapsförteckning över de lufttrafikföretag som har belagts med verksamhetsförbud i gemenskapen ( 1 )

16

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 369/2014 av den 10 april 2014 om ändring för tvåhundratolfte gången av rådets förordning (EG) nr 881/2002 om införande av vissa särskilda restriktiva åtgärder mot vissa med nätverket al-Qaida associerade personer och enheter

52

 

 

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 370/2014 av den 10 april 2014 om fastställande av schablonimportvärden för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

54

 

 

BESLUT

 

 

2014/199/EU

 

*

Kommissionens genomförandebeslut av den 9 april 2014 om ändring av bilagorna till genomförandebeslut 2011/630/EU vad gäller djurhälsokrav avseende blåtunga och epizootisk hemorragisk sjukdom [delgivet med nr C(2014) 2256] ( 1 )

56

 


 

(1)   Text av betydelse för EES

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top