EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2014:107:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, L 107, 10 april 2014


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0820

Europeiska unionens

officiella tidning

L 107

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

femtiosjunde årgången
10 april 2014


Innehållsförteckning

 

II   Icke-lagstiftningsakter

Sida

 

 

FÖRORDNINGAR

 

*

Kommissionens delegerade förordning (EU) nr 357/2014 av den 3 februari 2014 om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/83/EG och Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 726/2004 vad gäller de situationer då det kan krävas effektstudier efter att ett läkemedel har godkänts ( 1 )

1

 

*

Kommissionens förordning (EU) nr 358/2014 av den 9 april 2014 om ändring av bilagorna II och V till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1223/2009 om kosmetiska produkter ( 1 )

5

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 359/2014 av den 9 april 2014 om ändring av bilaga V till förordning (EG) nr 136/2004 vad gäller den förteckning över länder som avses i artikel 9 i den förordningen ( 1 )

10

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 360/2014 av den 9 april 2014 om införande av en slutgiltig antidumpningstull på import av ferrokisel med ursprung i Folkrepubliken Kina och Ryssland efter en översyn vid giltighetstidens utgång i enlighet med artikel 11.2 i rådets förordning (EG) nr 1225/2009

13

 

*

Kommissionens förordning (EU) nr 361/2014 av den 9 april 2014 om tillämpningsföreskrifter till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1073/2009 med avseende på transportdokument för internationell persontransport med buss och om upphävande av kommissionens förordning (EG) nr 2121/98 ( 1 )

39

 

*

Kommissionens förordning (EU) nr 362/2014 av den 9 april 2014 om rättelse av den spanska versionen av förordning (EG) nr 1881/2006 om fastställande av gränsvärden för vissa främmande ämnen i livsmedel ( 1 )

56

 

 

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 363/2014 av den 9 april 2014 om fastställande av schablonimportvärden för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

57

 

 

BESLUT

 

 

2014/196/EU

 

*

Rådets genomförandebeslut av den 18 februari 2014 om godkännande av Portugals uppdaterade makroekonomiska anpassningsprogram

59

 

 

2014/197/EU

 

*

Rådets genomförandebeslut av den 18 februari 2014 om ändring av genomförandebeslut 2011/344/EU om beviljande av ekonomiskt bistånd från unionen till Portugal

61

 

 

III   Andra akter

 

 

EUROPEISKA EKONOMISKA SAMARBETSOMRÅDET

 

*

Beslut av EFTAS övervakningsmyndighet nr 303/13/KOL av den 10 juli 2013 om en stödordning avseende en fond för charterflygningar för Nordnorge (Norge)

69

 


 

(1)   Text av betydelse för EES

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top