EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2014:106:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, L 106, 9 april 2014


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0820

Europeiska unionens

officiella tidning

L 106

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

femtiosjunde årgången
9 april 2014


Innehållsförteckning

 

II   Icke-lagstiftningsakter

Sida

 

 

INTERNATIONELLA AVTAL

 

*

Meddelande om ikraftträdande, mellan Europeiska unionen och Republiken Island, av avtalet mellan Europeiska unionen och Republiken Island, Furstendömet Liechtenstein, Konungariket Norge och Schweiziska edsförbundet om dessa länders deltagande i arbetet i de kommittéer som bistår Europeiska kommissionen när den utövar sina genomförandebefogenheter i samband med genomförandet, tillämpningen och utvecklingen av Schengenregelverket

1

 

 

(2014/194/EU)

 

*

Rådets beslut av den 11 februari 2014 om undertecknande, på unionens vägnar, av avtalet mellan Europeiska unionen och Republiken Island om villkoren för Republiken Islands deltagande i Europeiska stödkontoret för asylfrågor

2

 

 

(2014/195/EU)

 

*

Rådets beslut av den 17 februari 2014 om att bemyndiga medlemsstaterna att underteckna, ratificera eller ansluta sig till 2012 års Kapstadenavtal om tillämpningen av bestämmelserna i 1993 års Torremolinosprotokoll om internationella Torremolinoskonventionen om säkerhet på fiskefartyg från 1977 ( 1 )

4

 

 

FÖRORDNINGAR

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 354/2014 av den 8 april 2014 om ändring och om rättelse av förordning (EG) nr 889/2008 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 834/2007 om ekologisk produktion och märkning av ekologiska produkter med avseende på ekologisk produktion, märkning och kontroll

7

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 355/2014 av den 8 april 2014 om ändring av förordning (EG) nr 1235/2008 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 834/2007 vad gäller ordningen för import av ekologiska produkter från tredjeländer ( 1 )

15

 

 

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 356/2014 av den 8 april 2014 om fastställande av schablonimportvärden för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

41

 

 

Rättelser

 

*

Rättelse till rådets beslut 2010/282/EU av den 19 januari 2010 om förekomsten av ett alltför stort underskott i Österrike ( EUT L 125, 21.5.2010 )

43

 

*

Rättelse till rådets beslut 2010/283/EU av den 19 januari 2010 om förekomsten av ett alltför stort underskott i Belgien ( EUT L 125, 21.5.2010 )

43

 

*

Rättelse till rådets beslut 2010/284/EU av den 19 januari 2010 om förekomsten av ett alltför stort underskott i Tjeckien ( EUT L 125, 21.5.2010 )

44

 

*

Rättelse till rådets beslut 2010/285/EU av den 19 januari 2010 om förekomsten av ett alltför stort underskott i Tyskland ( EUT L 125, 21.5.2010 )

44

 

*

Rättelse till rådets beslut 2010/286/EU av den 19 januari 2010 om förekomsten av ett alltför stort underskott i Italien ( EUT L 125, 21.5.2010 )

45

 

*

Rättelse till rådets beslut 2010/287/EU av den 19 januari 2010 om förekomsten av ett alltför stort underskott i Nederländerna ( EUT L 125, 21.5.2010 )

45

 

*

Rättelse till rådets beslut 2010/288/EU av den 19 januari 2010 om förekomsten av ett alltför stort underskott i Portugal ( EUT L 125, 21.5.2010 )

46

 

*

Rättelse till rådets beslut 2010/289/EU av den 19 januari 2010 om förekomsten av ett alltför stort underskott i Slovenien ( EUT L 125, 21.5.2010 )

47

 

*

Rättelse till rådets beslut 2010/290/EU av den 19 januari 2010 om förekomsten av ett alltför stort underskott i Slovakien ( EUT L 125, 21.5.2010 )

48

 

*

Rättelse till rådets beslut 2010/291/EU av den 19 januari 2010 om fastställande av huruvida Grekland har vidtagit effektiva åtgärder för att följa rådets rekommendation av den 27 april 2009( EUT L 125, 21.5.2010 )

49

 


 

(1)   Text av betydelse för EES

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top