EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2014:074:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, L 074, 14 mars 2014


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0820

doi:10.3000/19770820.L_2014.074.swe

Europeiska unionens

officiella tidning

L 74

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

57 årgången
14 mars 2014


Innehållsförteckning

 

II   Icke-lagstiftningsakter

Sida

 

 

FÖRORDNINGAR

 

*

Kommissionens delegerade förordning (EU) nr 240/2014 av den 7 januari 2014 om den europeiska uppförandekoden för partnerskap inom ramen för de europeiska struktur- och investeringsfonderna

1

 

*

Kommissionens delegerade förordning (EU) nr 241/2014 av den 7 januari 2014 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 575/2013 med avseende på tekniska tillsynsstandarder för kapitalbaskrav på institut (1)

8

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 242/2014 av den 7 mars 2014 om införande av en beteckning i registret över skyddade ursprungsbeteckningar och skyddade geografiska beteckningar (Lammefjordskartofler [SGB])

27

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 243/2014 av den 7 mars 2014 om införande av en beteckning i registret över skyddade ursprungsbeteckningar och skyddade geografiska beteckningar (Bornheimer Spargel/Spargel aus dem Anbaugebiet Bornheim [SGB])

29

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 244/2014 av den 7 mars 2014 om införande av en beteckning i registret över skyddade ursprungsbeteckningar och skyddade geografiska beteckningar (Strachitunt [SUB])

31

 

*

Kommissionens förordning (EU) nr 245/2014 av den 13 mars 2014 om ändring av kommissionens förordning (EU) nr 1178/2011 av den 3 november 2011 om tekniska krav och administrativa förfaranden avseende flygande personal inom den civila luftfarten (1)

33

 

*

Kommissionens förordning (EU) nr 246/2014 av den 13 mars 2014 om ändring av bilaga I till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1334/2008 vad gäller borttagande av vissa aromämnen från unionsförteckningen (1)

58

 

 

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 247/2014 av den 13 mars 2014 om fastställande av schablonimportvärden för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

61

 

 

BESLUT

 

 

2014/134/EU

 

*

Kommissionens genomförandebeslut av den 12 mars 2014 om vissa skyddsåtgärder mot afrikansk svinpest i Polen [delgivet med nr C(2014) 1657]  (1)

63

 

 

REKOMMENDATIONER

 

 

2014/135/EU

 

*

Kommissionens rekommendation av den 12 mars 2014 om en ny strategi för att hantera konkurs och insolvens (1)

65

 


 

(1)   Text av betydelse för EES

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top