EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2014:070:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, L 070, 11 mars 2014


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0820

doi:10.3000/19770820.L_2014.070.swe

Europeiska unionens

officiella tidning

L 70

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

57 årgången
11 mars 2014


Innehållsförteckning

 

II   Icke-lagstiftningsakter

Sida

 

 

FÖRORDNINGAR

 

*

Rådets förordning (EU) nr 224/2014 av den 10 mars 2014 om restriktiva åtgärder med hänsyn till situationen i Centralafrikanska republiken

1

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 225/2014 av den 28 februari 2014 om införande av en beteckning i registret över skyddade ursprungsbeteckningar och skyddade geografiska beteckningar [Höri Bülle (SGB)]

10

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 226/2014 av den 7 mars 2014 om godkännande av en annan ändring än en mindre ändring av produktspecifikationen för en beteckning som tagits upp i registret över skyddade ursprungsbeteckningar och skyddade geografiska beteckningar [Umbria(SUB)]

12

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 227/2014 av den 7 mars 2014 om godkännande av en annan ändring än en mindre ändring av produktspecifikationen för en beteckning som tagits upp i registret över skyddade ursprungsbeteckningar och skyddade geografiska beteckningar [Hořické trubičky (SGB)]

14

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 228/2014 av den 10 mars 2014 om ändring av förordning (EG) nr 601/2006 om tillämpning av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 184/2005 om gemenskapsstatistik över betalningsbalansen, internationell handel med tjänster och utländska direktinvesteringar, vad gäller formatet och förfarandet för uppgiftsöverföringen

16

 

 

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 229/2014 av den 10 mars 2014 om fastställande av schablonimportvärden för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

18

 

 

DIREKTIV

 

*

Kommissionens direktiv 2014/38/EU av den 10 mars 2014 om ändring av bilaga III till Europaparlamentet och rådets direktiv 2008/57/EG vad gäller buller (1)

20

 

 

BESLUT

 

*

Rådets beslut 2014/125/Gusp av den 10 mars 2014 om ändring av beslut 2013/798/Gusp om restriktiva åtgärder mot Centralafrikanska republiken

22

 

 

2014/126/Gusp

 

*

Beslut EU Operations Centre/1/2014 av kommittén för utrikes- och säkerhetspolitik av den 27 februari 2014 om utnämning av chefen för EU:s operationscentrum för GSFP-uppdragen och -insatsen på Afrikas horn

27

 

 

2014/127/EU

 

*

Kommissionens genomförandebeslut av den 7 mars 2014 om ändring av bilaga I till beslut 2004/211/EG vad gäller posten för Kina i förteckningen över tredjeländer och delar av tredjeländer från vilka levande hästdjur och sperma, ägg och embryon från hästdjur får importeras till unionen [delgivet med nr C(2014) 1386]  (1)

28

 

 

2014/128/EU

 

*

Kommissionens genomförandebeslut av den 10 mars 2014 om godkännande av lysdiodmodulen för halvljus, E-Light, som en innovativ teknik för att minska koldioxidutsläppen från personbilar i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 443/2009 (1)

30

 

 

Rättelser

 

*

Rättelse till rådets beslut 2014/119/Gusp av den 5 mars 2014 om restriktiva åtgärder mot vissa personer, enheter och organ med hänsyn till situationen i Ukraina (EUT L 66 av den 6.3.2014)

35

 

*

Rättelse till rådets förordning (EU) nr 208/2014 av den 5 mars 2014 om restriktiva åtgärder mot vissa personer, enheter och organ med hänsyn till situationen i Ukraina (EUT L 66 av den 6.3.2014)

36

 


 

(1)   Text av betydelse för EES

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top