EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2014:039:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, L 039, 8 februari 2014


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0820

doi:10.3000/19770820.L_2014.039.swe

Europeiska unionens

officiella tidning

L 39

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

femtiosjunde årgången
8 februari 2014


Innehållsförteckning

 

II   Icke-lagstiftningsakter

Sida

 

 

FÖRORDNINGAR

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 118/2014 av den 30 januari 2014 om ändring av förordning (EG) nr 1560/2003 om tillämpningsföreskrifter till rådets förordning (EG) nr 343/2003 om kriterier och mekanismer för att avgöra vilken medlemsstat som har ansvaret för att pröva en asylansökan som en medborgare i tredjeland har gett in i någon medlemsstat

1

 

*

Kommissionens förordning (EU) nr 119/2014 av den 7 februari 2014 om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/46/EG och Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1925/2006 vad gäller kromberikad jäst som används för tillverkning av kosttillskott och krom(III)laktattrihydrat som tillsätts i livsmedel ( 1 )

44

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 120/2014 av den 7 februari 2014 om ändring av förordning (EG) nr 1981/2006 om tillämpningsföreskrifter för artikel 32 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1829/2003 när det gäller gemenskapens referenslaboratorium för genetiskt modifierade organismer ( 1 )

46

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 121/2014 av den 7 februari 2014 om godkännande av L-selenometionin som fodertillsats för alla djurarter ( 1 )

53

 

 

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 122/2014 av den 7 februari 2014 om fastställande av schablonimportvärden för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

56

 

 

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 123/2014 av den 7 februari 2014 om fastställande av tilldelningskoefficienten för de ansökningar om importlicenser för olivolja som lämnas in under perioden 3 och 4 februari 2014 inom ramen för tullkvoten för Tunisien och om tillfälligt upphörande av utfärdandet av importlicenser för februari månad 2014

58

 

 

BESLUT

 

 

2014/68/EU

 

*

Rådets beslut av den 28 januari 2014 om ändring av beslut 1999/70/EG om de nationella centralbankernas externa revisorer vad gäller externa revisorer för Latvijas Banka

59

 

 

2014/69/EU

 

*

Kommissionens beslut av den 6 februari 2014 om bemyndigande för Sverige och Förenade kungariket att avvika från vissa gemensamma säkerhetsregler för luftfarten i enlighet med artikel 14.6 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 216/2008 [delgivet med nr C(2014) 559]  ( 1 )

60

 

 

REKOMMENDATIONER

 

 

2014/70/EU

 

*

Kommissionens rekommendation av den 22 januari 2014 om minimiprinciper för undersökning och utvinning av kolväten (såsom skiffergas) genom hydraulisk högvolymsspräckning

72

 


 

(1)   Text av betydelse för EES

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top