EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2014:038:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, L 038, 7 februari 2014


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0820

doi:10.3000/19770820.L_2014.038.swe

Europeiska unionens

officiella tidning

L 38

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

57 årgången
7 februari 2014


Innehållsförteckning

 

II   Icke-lagstiftningsakter

Sida

 

 

INTERNATIONELLA AVTAL

 

 

2014/60/EU

 

*

Rådets beslut av den 28 januari 2014 om ingående av protokollet om fastställande av fiskemöjligheter och ekonomisk ersättning enligt partnerskapsavtalet om fiske mellan Europeiska gemenskapen, å ena sidan, och Republiken Kiribati, å andra sidan

1

 

 

FÖRORDNINGAR

 

*

Kommissionens delegerade förordning (EU) nr 110/2014 av den 30 september 2013 om den modellbudgetförordning för offentlig-privata partnerskap som avses i artikel 209 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012

2

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 111/2014 av den 4 februari 2014 om klassificering av vissa varor i Kombinerade nomenklaturen

16

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 112/2014 av den 4 februari 2014 om klassificering av vissa varor i Kombinerade nomenklaturen

18

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 113/2014 av den 4 februari 2014 om klassificering av vissa varor i Kombinerade nomenklaturen

20

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 114/2014 av den 4 februari 2014 om klassificering av vissa varor i Kombinerade nomenklaturen

22

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 115/2014 av den 4 februari 2014 om klassificering av vissa varor i Kombinerade nomenklaturen

24

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 116/2014 av den 6 februari 2014 om att inte godkänna det verksamma ämnet kaliumjodid i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1107/2009 om utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden (1)

26

 

 

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 117/2014 av den 6 februari 2014 om fastställande av schablonimportvärden för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

28

 

 

DIREKTIV

 

*

Kommissionens genomförandedirektiv 2014/19/EU av den 6 februari 2014 om ändring av bilaga I till rådets direktiv 2000/29/EG om skyddsåtgärder mot att skadegörare på växter eller växtprodukter förs in till gemenskapen och mot att de sprids inom gemenskapen

30

 

*

Kommissionens genomförandedirektiv 2014/20/EU av den 6 februari 2014 om unionsklasser för basutsäde och certifikatutsäde av potatis samt om de villkor och beteckningar som ska gälla för dessa klasser (1)

32

 

*

Kommissionens genomförandedirektiv 2014/21/EU av den 6 februari 2014 om fastställande av minimivillkor och unionsklasser för stamutsädespotatis (1)

39

 

 

BESLUT

 

 

2014/61/EU

 

*

Kommissionens genomförandebeslut av den 5 februari 2014 om förlängning av giltighetstiden för beslut 2006/502/EG om en förpliktelse för medlemsstaterna att förbjuda att icke barnsäkra eller leksaksliknande tändare släpps ut på marknaden [delgivet med nr C(2014) 493]  (1)

43

 

 

2014/62/EU

 

*

Kommissionens genomförandebeslut av den 6 februari 2014 om upphävande av beslut 2003/766/EG om nödåtgärder för att förhindra spridning inom gemenskapen av Diabrotica virgifera Le Conte [delgivet med nr C(2014) 467]

45

 

 

REKOMMENDATIONER

 

 

2014/63/EU

 

*

Kommissionens rekommendation av den 6 februari 2014 om åtgärder för bekämpning av Diabrotica virgifera virgifera Le Conte i områden i unionen där dess förekomst har bekräftats

46

 


 

(1)   Text av betydelse för EES

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top