EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2014:032:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, L 032, 1 februari 2014


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0820

doi:10.3000/19770820.L_2014.032.swe

Europeiska unionens

officiella tidning

L 32

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

57 årgången
1 februari 2014


Innehållsförteckning

 

II   Icke-lagstiftningsakter

Sida

 

 

INTERNATIONELLA AVTAL

 

 

2014/50/EU

 

*

Rådets beslut av den 20 januari 2014 om förlängning av avtalet om vetenskapligt och tekniskt samarbete mellan Europeiska gemenskapen och Ryska federationens regering

1

 

 

FÖRORDNINGAR

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 88/2014 av den 31 januari 2014 om fastställande av ett förfarande för ändring av bilaga I till Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 528/2012 om tillhandahållande på marknaden och användning av biocidprodukter (1)

3

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 89/2014 av den 31 januari 2014 om godkännande av bis(N-cyklohexyl-diazenium-dioxi)-koppar (Cu-HDO) som existerande verksamt ämne för användning i biocidprodukter för produkttyp 8 (1)

6

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 90/2014 av den 31 januari 2014 om godkännande av dekansyra som existerande verksamt ämne för användning i biocidprodukter för produkttyperna 4, 18 och 19 (1)

9

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 91/2014 av den 31 januari 2014 om godkännande av S-metopren som existerande verksamt ämne för användning i biocidprodukter för produkttyp 18 (1)

13

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 92/2014 av den 31 januari 2014 om godkännande av zineb som existerande verksamt ämne för användning i biocidprodukter för produkttyp 21 (1)

16

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 93/2014 av den 31 januari 2014 om godkännande av oktansyra som existerande verksamt ämne för användning i biocidprodukter för produkttyperna 4 och 18 (1)

19

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 94/2014 av den 31 januari 2014 om godkännande av jod, inbegripet polyvinylpyrrolidonjod, som existerande verksamt ämne för användning i biocidprodukter för produkttyperna 1, 3, 4 och 22 (1)

23

 

 

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 95/2014 av den 31 januari 2014 om fastställande av schablonimportvärden för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

27

 

 

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 96/2014 av den 31 januari 2014 om fastställande av importtullar inom spannmålssektorn som skall gälla från och med den 1 februari 2014

29

 

 

BESLUT

 

 

2014/51/EU

 

*

Rådets beslut av den 28 januari 2014 om bemyndigande för medlemsstaterna att i Europeiska unionens intresse ratificera Internationella arbetsorganisationens konvention från 2011 om anständiga arbetsvillkor för hushållsarbetare (konvention nr 189)

32

 

 

2014/52/EU

 

*

Rådets beslut av den 28 januari 2014 om bemyndigande för medlemsstaterna att i Europeiska unionens intresse ratificera Internationella arbetsorganisationens konvention från 1990 om säkerhet vid användning av kemiska produkter i arbetslivet (konvention nr 170)

33

 

 

REKOMMENDATIONER

 

 

2014/53/EU

 

*

Kommissionens rekommendation av den 29 januari 2014 om åtgärder för att motverka följderna av att unionsmedborgare som utövar sin rätt till fri rörlighet förlorar sin rösträtt i nationella val

34

 

 

RIKTLINJER

 

 

2014/54/EU

 

*

Europeiska centralbankens riktlinje av den 18 december 2013 om ändring av riktlinje ECB/2004/18 om upphandling av eurosedlar (ECB/2013/49)

36

 

 

ARBETSORDNINGAR OCH RÄTTEGÅNGSREGLER

 

*

TILLÄGGSREGLER FÖR DOMSTOLEN

37

 


 

(1)   Text av betydelse för EES

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top