EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2013:349:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, L 349, 21 december 2013


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0820

doi:10.3000/19770820.L_2013.349.swe

Europeiska unionens

officiella tidning

L 349

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

femtiosjätte årgången
21 december 2013


Innehållsförteckning

 

II   Icke-lagstiftningsakter

Sida

 

 

INTERNATIONELLA AVTAL

 

 

2013/785/EU

 

*

Rådets beslut av den 16 december 2013 om ingående, på Europeiska unionens vägnar, av protokollet mellan Europeiska unionen och Konungariket Marocko om fastställande av de fiskemöjligheter och den ekonomiska ersättning som avses i det gällande avtalet om fiskepartnerskap mellan Europeiska unionen och Konungariket Marocko

1

 

 

2013/786/EU

 

*

Rådets beslut av den 16 december 2013 om undertecknande på Europeiska unionens vägnar och provisorisk tillämpning av protokollet mellan Europeiska unionen och Unionen Komorerna om fastställande av de fiskemöjligheter och den ekonomiska ersättning som avses i det gällande partnerskapsavtalet om fiske mellan de båda parterna

4

 

 

Protokoll mellan Europeiska unionen och Unionen Komorerna om fastställande av de fiskemöjligheter och den ekonomiska ersättning som avses i det gällande partnerskapsavtalet om fiske mellan de båda parterna

5

 

 

FÖRORDNINGAR

 

*

Rådets förordning (EU) nr 1389/2013 av den 16 december 2013 om ändring av rådets förordning (EU) nr 1258/2012 om fördelning av fiskemöjligheter inom ramen för protokollet mellan Europeiska unionen och Republiken Madagaskar om fastställande av de fiskemöjligheter och den ekonomiska ersättning som föreskrivs i det gällande partnerskapsavtalet om fiske mellan de två parterna

24

 

*

Rådets förordning (EU) nr 1390/2013 av den 16 december 2013 om fördelningen av de fiskemöjligheter som fastställs i protokollet mellan Europeiska unionen och Unionen Komorerna om fastställande av de fiskemöjligheter och den ekonomiska ersättning som avses i det gällande partnerskapsavtalet om fiske mellan de båda parterna

26

 

*

Kommissionens delegerade förordning (EU) nr 1391/2013 av den 14 oktober 2013 om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 347/2013 om riktlinjer för transeuropeiska energiinfrastrukturer vad gäller unionens förteckning över projekt av gemensamt intresse

28

 

*

Kommissionens förordning (EU) nr 1392/2013 av den 13 december 2013 om förbud mot fiske efter makrill i områdena IIIa och IV; EU-vatten i IIa, IIIb, IIIc och delsektionerna 22–32 med fartyg som för brittisk flagg

44

 

*

Kommissionens förordning (EU) nr 1393/2013 av den 13 december 2013 om förbud mot fiske efter kungsfiskar i EU-vatten och internationella vatten i V och internationella vatten i XII och XIV med fartyg som för spansk flagg

46

 

*

Kommissionens förordning (EU) nr 1394/2013 av den 13 december 2013 om förbud mot fiske efter kungsfiskar i grönländska vatten i Nafo 1F och grönländska vatten i V och XIV med fartyg som för spansk flagg

48

 

*

Kommissionens förordning (EU) nr 1395/2013 av den 13 december 2013 om förbud mot fiske efter fjällbrosme i EU-vatten och internationella vatten i VIII och IX med fartyg som för portugisisk flagg

50

 

*

Kommissionens förordning (EU) nr 1396/2013 av den 17 december 2013 om förbud mot fiske efter liten hälleflundra i Nafo-område 3LMNO med fartyg som för spansk flagg

52

 

*

Kommissionens förordning (EU) nr 1397/2013 av den 17 december 2013 om förbud mot fiske efter sill i EU-vatten och norska vatten i område IV norr om 53° 30′N med fartyg som för brittisk flagg

54

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 1398/2013 av den 18 december 2013 om avdrag från den fiskeansträngning som tilldelats Förenade kungariket för år 2013 för kammusslor och för krabbtaska och spindelkrabba till följd av överutnyttjande under det föregående året

56

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 1399/2013 av den 18 december 2013 om införande av en beteckning i registret över skyddade ursprungsbeteckningar och skyddade geografiska beteckningar [Antep Baklavası/Gaziantep Baklavası (SGB)]

58

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 1400/2013 av den 18 december 2013 om införande av en beteckning i registret över skyddade ursprungsbeteckningar och skyddade geografiska beteckningar (Τοματάκι Σαντορίνης [Tomataki Santorinis] [SUB])

59

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 1401/2013 av den 18 december 2013 om införande av en beteckning i registret över skyddade ursprungsbeteckningar och skyddade geografiska beteckningar (Yorkshire Wensleydale [SGB])

60

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 1402/2013 av den 19 december 2013 om avdrag från fångstkvoterna för vissa bestånd för 2013 till följd av överfiske under föregående år och om ändring av förordning (EU) nr 770/2013 vad gäller avdrag som ska göras under efterföljande år

61

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 1403/2013 av den 19 december 2013 om godkännande av en annan ändring än en mindre ändring av produktspecifikationen för en beteckning som tagits upp i registret över skyddade ursprungsbeteckningar och skyddade geografiska beteckningar (Liquirizia di Calabria [SUB])

86

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 1404/2013 av den 20 december 2013 om godkännande av ett preparat av endo-1,4-beta-xylanas framställt av Aspergillus niger (CBS 109.713) och endo-1,4-beta-glukanas framställt av Aspergillus niger (DSM 18404) som fodertillsats för slaktsvin (innehavare av godkännandet: BASF SE) ( 1 )

88

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 1405/2013 av den 20 december 2013 om klassificering av vissa varor i Kombinerade nomenklaturen

91

 

 

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 1406/2013 av den 20 december 2013 om fastställande av schablonimportvärden för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

93

 

 

BESLUT

 

 

2013/787/EU

 

*

Europaparlamentets och rådets beslut av den 11 december 2013 om utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter i enlighet med punkt 28 i det interinstitutionella avtalet av den 17 maj 2006 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin och sund ekonomisk förvaltning (ansökan EGF/2012/011 DK/Vestas från Danmark)

95

 

 

2013/788/EU

 

*

Europaparlamentets och rådets beslut av den 11 december 2013 om utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter i enlighet med punkt 28 i det interinstitutionella avtalet av den 17 maj 2006 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin och sund ekonomisk förvaltning (ansökan EGF/2013/001 FI/Nokia från Finland)

96

 

 

2013/789/EU

 

*

Europaparlamentets och rådets beslut av den 11 december 2013 om utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter i enlighet med punkt 28 i det interinstitutionella avtalet av den 17 maj 2006 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin och sund ekonomisk förvaltning (ansökan EGF/2013/003 DE/First Solar från Tyskland)

97

 

 

2013/790/EU

 

*

Rådets beslut av den 13 december 2013 om godkännande på Europeiska unionens vägnar av en ändring av artiklarna 25 och 26 i konventionen om skydd och användning av gränsöverskridande vattendrag och internationella sjöar

98

 

 

2013/791/Euratom

 

*

Rådets beslut av den 13 december 2013 om ändring av beslut 2007/198/Euratom om inrättande av ett europeiskt gemensamt företag för ITER och utveckling av fusionsenergi samt om beviljande av förmåner till detta företag

100

 

 

2013/792/EU

 

*

Rådets beslut av den 16 december 2013 om inledande av automatiskt utbyte av fingeravtrycksuppgifter med Finland

103

 

 

2013/793/EU

 

*

Kommissionens beslut av den 19 december 2013 om ändring av beslut 2007/506/EG i syfte att förlänga giltigheten för de ekologiska kriterierna för tilldelning av gemenskapens miljömärke till tvål, schampo och hårbalsam [delgivet med nr C(2013) 9223]  ( 1 )

104

 

 

2013/794/EU

 

*

Kommissionens genomförandebeslut av den 19 december 2013 om erkännande av Georgien enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/106/EG vad gäller systemen för utbildning och certifiering av sjöfolk [delgivet med nr C(2013) 9224]  ( 1 )

105

 

 

2013/795/EU

 

*

Kommissionens genomförandebeslut av den 19 december 2013 om Förenade kungarikets anmälan av åtgärder som det avser vidta i enlighet med artiklarna 9.2 och 9.3 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/45/EG om säkerhetsbestämmelser och säkerhetsnormer för passagerarfartyg [delgivet med nr C(2013) 9225]  ( 1 )

107

 

 

2013/796/EU

 

*

Europeiska centralbankens beslut av den 6 december 2013 om godkännande av den mängd mynt som ska ges ut 2014 (ECB/2013/46)

109

 


 

(1)   Text av betydelse för EES

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top