Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2013:346:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, L 346, 20 december 2013


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0820

doi:10.3000/19770820.L_2013.346.swe

Europeiska unionens

officiella tidning

L 346

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

femtiosjätte årgången
20 december 2013


Innehållsförteckning

 

II   Icke-lagstiftningsakter

Sida

 

 

FÖRORDNINGAR

 

*

Rådets förordning (Euratom) nr 1368/2013 av den 13 december 2013 om unionsstöd för stödprogrammen för kärnkraftsavveckling i Bulgarien och Slovakien, och om upphävande av förordningarna (Euratom) nr 549/2007 och (Euratom) nr 647/2010

1

 

*

Rådets förordning (Euratom) nr 1369/2013 av den 13 december 2013 om unionsstöd för stödprogrammen för kärnkraftsavveckling i Litauen, och om upphävande av förordning (EG) nr 1990/2006

7

 

*

Rådets förordning (EU) nr 1370/2013 av den 16 december 2013 om fastställande av vissa stöd och bidrag inom ramen för den samlade marknadsordningen för jordbruksprodukter

12

 

*

Rådets genomförandeförordning (EU) nr 1371/2013 av den 16 december 2013 om utvidgning av den slutgiltiga antidumpningstull som genom genomförandeförordning (EU) nr 791/2011 införts på import av vissa glasfibervävnader med öppna maskor med ursprung i Folkrepubliken Kina till att även omfatta import av vissa glasfibervävnader med öppna maskor vilken avsänts från Indien och Indonesien, oavsett om produkternas deklarerade ursprung är Indien och Indonesien eller inte

20

 

*

Kommissionens förordning (EU) nr 1372/2013 av den 19 december 2013 om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 883/2004 om samordning av de sociala trygghetssystemen och av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 987/2009 om tillämpningsbestämmelser till förordning (EG) nr 883/2004 ( 1 )

27

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 1373/2013 av den 19 december 2013 om tillämpningsföreskrifter för ordningen med exportlicenser inom grisköttssektorn

29

 

*

Kommissionens förordning (EU) nr 1374/2013 av den 19 december 2013 om ändring av förordning (EG) nr 1126/2008 om tillämpning av internationella redovisningsstandarder i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1606/2002 med avseende på internationell redovisningsstandard 36 ( 2 )

38

 

*

Kommissionens förordning (EU) nr 1375/2013 av den 19 december 2013 om ändring av kommissionens förordning (EG) nr 1126/2008 om tillämpning av internationella redovisningsstandarder i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1606/2002 med avseende på International Accounting Standard 39 ( 2 )

42

 

 

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 1376/2013 av den 19 december 2013 om fastställande av schablonimportvärden för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

47

 

 

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 1377/2013 av den 19 december 2013 om utfärdande av importlicenser för ansökningar som lämnades in under de första sju dagarna av december 2013 inom ramen för de tullkvoter för fjäderfäkött som öppnades genom förordning (EG) nr 1385/2007

49

 

 

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 1378/2013 av den 19 december 2013 om utfärdande av importlicenser för ansökningar som lämnades in under de första sju dagarna av december 2013 inom ramen för de tullkvoter för fjäderfäkött som öppnades genom förordning (EG) nr 533/2007

51

 

 

BESLUT

 

 

2013/777/Gusp

 

*

Beslut EUTM Somalia/1/2013 av kommittèn för utrikes- och säkerhetspolitik av den 17 december 2013 om utnämning av EU:s uppdragschef för Europeiska unionens militära uppdrag i syfte att bidra till utbildning av somaliska säkerhetsstyrkor (EUTM Somalia)

53

 

 

2013/778/EU

 

*

Kommissionens genomförandebeslut av den 13 december 2013 om inrättande av genomförandeorganet för forskning och om upphävande av beslut 2008/46/EG

54

 

 

2013/779/EU

 

*

Kommissionens genomförandebeslut av den 17 december 2013 om inrättande av genomförandeorganet för Europeiska forskningsrådet och om upphävande av beslut 2008/37/EG

58

 

 

2013/780/EU

 

*

Kommissionens genomförandebeslut av den 18 december 2013 om undantag från artikel 13.1 ii i rådets direktiv 2000/29/EG vad gäller barkat sågat trä av Quercus L., Platanus L. och Acer saccharum Marsh. med ursprung i Amerikas förenta stater [delgivet med nr C(2013) 9166]

61

 

 

2013/781/EU

 

*

Kommissionens genomförandebeslut av den 18 december 2013 om beviljande av ett undantag på begäran av Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland för Englands, Skottlands och Wales räkning i enlighet med rådets direktiv 91/676/EEG om skydd mot att vatten förorenas av nitrater från jordbruket [delgivet med nr C(2013) 9167]

65

 

 

2013/782/EU

 

*

Kommissionens genomförandebeslut av den 18 december 2013 om ändring av beslut 2002/757/EG vad gäller kravet på sundhetscertifikat avseende skadegöraren Phytophthora ramorum Werres, De Cock & Man in ’t Veld sp. nov. för barkat sågat trä av Acer macrophyllum Pursh och Quercus spp. L. med ursprung i Amerikas förenta stater [delgivet med nr C(2013) 9181]

69

 

 

2013/783/EU

 

*

Kommissionens genomförandebeslut av den 18 december 2013 om fastställande av att det tillfälliga upphävandet av förmånstullarna enligt stabiliseringsmekanismen för bananer i handelsavtalet mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Colombia och Peru, å andra sidan, inte är lämpligt för import av bananer med ursprung i Peru under 2013

73

 

 

2013/784/EU

 

*

Kommissionens genomförandebeslut av den 18 december 2013 om ändring av förlagorna till hälsointygen I, II och III för handel inom unionen med får och getter för slakt, gödning och avel i bilaga E till rådets direktiv 91/68/EEG [delgivet med nr C(2013) 9208]  ( 2 )

75

 

 

Rättelser

 

*

Rättelse till kommissionens delegerade förordning (EU) nr 1363/2013 av den 12 december 2013 om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1169/2011 om tillhandahållande av livsmedelsinformation till konsumenterna vad gäller definitionen av konstruerat nanomaterial ( EUT L 343 av den 19.12.2013 )

89

 


 

(1)   Text av betydelse för EES och Schweiz

 

(2)   Text av betydelse för EES

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top