EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2013:329:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, L 329, 10 december 2013


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0820

doi:10.3000/19770820.L_2013.329.swe

Europeiska unionens

officiella tidning

L 329

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

femtiosjätte årgången
10 december 2013


Innehållsförteckning

 

I   Lagstiftningsakter

Sida

 

 

DIREKTIV

 

*

Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/54/EU av den 20 november 2013 om vissa flaggstaters ansvar i fråga om efterlevnad och verkställighet av 2006 års konvention om arbete till sjöss ( 1 )

1

 

*

Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/56/EU av den 20 november 2013 om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/66/EG om batterier och ackumulatorer och förbrukade batterier och ackumulatorer vad gäller utsläppande på marknaden av bärbara batterier och ackumulatorer som innehåller kadmium och som är avsedda att användas i sladdlösa elektriska handverktyg och knappceller med låg kvicksilverhalt och om upphävande av kommissionens beslut 2009/603/EG ( 1 )

5

 

 

II   Icke-lagstiftningsakter

 

 

FÖRORDNINGAR

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 1277/2013 av den 9 december 2013 om godkännande av en höjning av gränsvärdena för berikning av vin som produceras med druvor som skördats 2013 i vissa vinodlingsområden eller delar därav

10

 

 

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 1278/2013 av den 9 december 2013 om fastställande av schablonimportvärden för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

13

 

 

DIREKTIV

 

*

Kommissionens direktiv 2013/60/EU av den 27 november 2013 om ändring, för anpassning till den tekniska utvecklingen, av Europaparlamentets och rådets direktiv 97/24/EG om vissa komponenter och karakteristiska egenskaper hos två- eller trehjuliga motorfordon, Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/24/EG om typgodkännande av två- och trehjuliga motorfordon och Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/67/EG om montering av belysnings- och ljussignalanordningar på två- eller trehjuliga motorfordon ( 1 )

15

 

 

BESLUT

 

*

Rådets beslut 2013/725/Gusp av den 9 december 2013 om ändring och förlängning av beslut 2012/173/Gusp om aktivering av EU:s operationscentrum för GSFP-uppdragen och -insatsen på Afrikas horn

39

 

*

Rådets beslut 2013/726/Gusp av den 9 december 2013 till stöd för FN:s säkerhetsråds resolution 2118 (2013) och beslut EC-M-33/Dec 1 av styrelsen för Organisationen för förbud mot kemiska vapen (OPCW) inom ramen för genomförandet av EU:s strategi mot spridning av massförstörelsevapen

41

 

 

2013/727/EU

 

*

Kommissionens genomförandebeslut av den 6 december 2013 om fastställande av ett format för anmälan av information om antagande och väsentliga ändringar av avfallshanteringsplaner och program för förebyggande av avfall [delgivet med nr C(2013) 8641]  ( 1 )

44

 


 

(1)   Text av betydelse för EES

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top