EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2013:294:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, L 294, 6 november 2013


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0820

doi:10.3000/19770820.L_2013.294.swe

Europeiska unionens

officiella tidning

L 294

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

56 årgången
6 november 2013


Innehållsförteckning

 

I   Lagstiftningsakter

Sida

 

 

DIREKTIV

 

*

Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/48/EU av den 22 oktober 2013 om rätt till tillgång till försvarare i straffrättsliga förfaranden och förfaranden i samband med en europeisk arresteringsorder samt om rätt att få en tredje part underrättad vid frihetsberövande och rätt att kontakta tredje parter och konsulära myndigheter under frihetsberövandet

1

 

*

Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/50/EU av den 22 oktober 2013 om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/109/EG om harmonisering av insynskraven angående upplysningar om emittenter vars värdepapper är upptagna till handel på en reglerad marknad, av Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/71/EG om de prospekt som skall offentliggöras när värdepapper erbjuds till allmänheten eller tas upp till handel och av kommissionens direktiv 2007/14/EG om tillämpningsföreskrifter för vissa bestämmelser i direktiv 2004/109/EG (1)

13

 

 

II   Icke-lagstiftningsakter

 

 

FÖRORDNINGAR

 

*

Kommissionens förordning (EU) nr 1093/2013 av den 4 november 2013 om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 638/2004 och av kommissionens förordning (EG) nr 1982/2004 vad gäller förenkling inom Intrastat-systemet och insamling av Intrastat-uppgifter

28

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 1094/2013 av den 4 november 2013 om tilldelning av ytterligare dagar till sjöss till Förenade kungariket och Frankrike inom Ices-sektion VIIe

30

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 1095/2013 av den 4 november 2013 om godkännande av en annan ändring än en mindre ändring av produktspecifikationen för en beteckning som tagits upp i registret över skyddade ursprungsbeteckningar och skyddade geografiska beteckningar [Sierra de Cádiz (SUB)]

32

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 1096/2013 av den 4 november 2013 om införande av en beteckning i registret över skyddade ursprungsbeteckningar och skyddade geografiska beteckningar [Poulet des Cévennes / Chapon des Cévennes (SGB)]

34

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 1097/2013 av den 4 november 2013 om godkännande av en annan ändring än en mindre ändring av produktspecifikationen för en beteckning som tagits upp i registret över skyddade ursprungsbeteckningar och skyddade geografiska beteckningar [Lentilles vertes du Berry (SGB)]

36

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 1098/2013 av den 4 november 2013 om införande av en beteckning i registret över skyddade ursprungsbeteckningar och skyddade geografiska beteckningar [Gâche vendéenne (SGB)]

38

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 1099/2013 av den 5 november 2013 om ändring av kommissionens förordning (EEG) nr 2454/93 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EEG) nr 2913/92 om inrättandet av en tullkodex för gemenskapen (förbättring av reguljära fartygslinjer)

40

 

 

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 1100/2013 av den 5 november 2013 om fastställande av schablonimportvärden för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

42

 

 

REKOMMENDATIONER

 

 

2013/637/EU

 

*

Kommissionens rekommendation av den 4 november 2013 om ändring av rekommendation 2006/576/EG vad gäller T-2-toxin och HT-2-toxin i foderblandningar för katter (1)

44

 


 

(1)   Text av betydelse för EES

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top