EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2013:289:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, L 289, 31 oktober 2013


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0820

doi:10.3000/19770820.L_2013.289.swe

Europeiska unionens

officiella tidning

L 289

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

56 årgången
31 oktober 2013


Innehållsförteckning

 

II   Icke-lagstiftningsakter

Sida

 

 

INTERNATIONELLA AVTAL

 

 

2013/628/EU

 

*

Rådets beslut av den 22 oktober 2013 om ingående av avtalet mellan Europeiska unionen och Republiken Armenien om förenklat utfärdande av viseringar

1

 

 

Avtal mellan Europeiska unionen och Republiken Armenien om förenklat utfärdande av viseringar

2

 

 

2013/629/EU

 

*

Rådets beslut av den 22 oktober 2013 om ingående av avtalet mellan Europeiska unionen och Republiken Armenien om återtagande av personer utan uppehållstillstånd

12

 

 

Avtal mellan Europeiska unionen och Republiken Armenien om återtagande av personer utan uppehållstillstånd

13

 

 

FÖRORDNINGAR

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 1059/2013 av den 29 oktober 2013 om godkännande av ett preparat av Saccharomyces cerevisiae MUCL 39885 som fodertillsats för slaktboskap och om ändring av förordning (EG) nr 492/2006 (innehavare av godkännandet: Prosol SpA) (1)

30

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 1060/2013 av den 29 oktober 2013 om godkännande av bentonit som fodertillsats för alla djurarter (1)

33

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 1061/2013 av den 29 oktober 2013 om godkännande av ett preparat av Enterococcus faecium NCIMB 10415 som fodertillsats för kalvar, killingar, katter och hundar och om ändring av förordning (EG) nr 1288/2004 (innehavare av godkännandet: DSM Nutritional Products Ltd, företrädd av DSM Nutritional Products Sp. Z o.o.) (1)

38

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 1062/2013 av den 30 oktober 2013 om format för den europeiska tekniska bedömningen för byggprodukter

42

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 1063/2013 av den 30 oktober 2013 om ändring av förordning (EEG) nr 2454/93 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EEG) nr 2913/92 om inrättandet av en tullkodex för gemenskapen med avseende på användningen av systemet med likvärdiga varor inom sockersektorn

44

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 1064/2013 av den 30 oktober 2013 om koefficienter för spannmål som exporteras i form av Scotch whisky för perioden 2013/2014

46

 

*

Kommissionens förordning (EU) nr 1065/2013 av den 30 oktober 2013 om ändring av bilaga III till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 110/2008 om definition, beskrivning, presentation och märkning av, samt skydd av geografiska beteckningar för, spritdrycker

48

 

*

Kommissionens förordning (EU) nr 1066/2013 av den 30 oktober 2013 om icke-godkännande av vissa andra hälsopåståenden om livsmedel än sådana som avser minskad sjukdomsrisk och barns utveckling och hälsa (1)

49

 

*

Kommissionens förordning (EU) nr 1067/2013 av den 30 oktober 2013 om ändring av förordning (EG) nr 1881/2006 vad gäller gränsvärden för de främmande ämnena dioxiner, dioxinlika PCB och icke-dioxinlika PCB i lever från landlevande djur (1)

56

 

*

Kommissionens förordning (EU) nr 1068/2013 av den 30 oktober 2013 om ändring av bilaga II till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1333/2008 vad gäller användningen av difosfater (E 450), trifosfater (E 451) och polyfosfater (E 452) i våtsaltad fisk (1)

58

 

*

Kommissionens förordning (EU) nr 1069/2013 av den 30 oktober 2013 om ändring av bilaga II till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1333/2008 vad gäller användningen av natriumfosfater (E 339) i naturtarm för korv (1)

61

 

 

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 1070/2013 av den 30 oktober 2013 om fastställande av schablonimportvärden för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

63

 

 

BESLUT

 

 

2013/630/EU

 

*

Kommissionens genomförandebeslut av den 29 oktober 2013 om godkännande av godkännandebegränsningar för en biocidprodukt innehållande bromadiolon som anmälts av Tyskland i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 98/8/EG [delgivet med nr C(2013) 7034]

65

 

 

2013/631/EU

 

*

Kommissionens beslut av den 29 oktober 2013 om överensstämmelsen för 2014 års enhetsavgifter för avgiftszoner med artikel 17 i genomförandeförordning (EU) nr 391/2013 [delgivet med nr C(2013) 7095]

68

 

 

2013/632/EU

 

*

Kommissionens genomförandebeslut av den 30 oktober 2013 om bekräftelse av genomsnittliga specifika koldioxidutsläpp och specifika utsläppsmål för tillverkare av personbilar för kalenderåret 2012 enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 443/2009 (1)

71

 


 

(1)   Text av betydelse för EES

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top