EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2013:282:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, L 282, 24 oktober 2013


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0820

doi:10.3000/19770820.L_2013.282.swe

Europeiska unionens

officiella tidning

L 282

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

56 årgången
24 oktober 2013


Innehållsförteckning

 

II   Icke-lagstiftningsakter

Sida

 

 

INTERNATIONELLA AVTAL

 

 

2013/521/EU

 

*

Rådets beslut av den 7 oktober 2013 om ingående av avtalet mellan Europeiska unionen och Republiken Kap Verde om förenklat utfärdande av viseringar för kortare vistelse till medborgare i Republiken Kap Verde och i Europeiska unionen

1

 

 

Avtal mellan Europeiska unionen och Republiken Kap Verde om förenklat utfärdande av viseringar för kortare vistelse till medborgare i Republiken Kap Verde och i Europeiska unionen

3

 

 

2013/522/EU

 

*

Rådets beslut av den 7 oktober 2013 om ingående av avtalet mellan Europeiska unionen och Republiken Kap Verde om återtagande av personer utan uppehållstillstånd

13

 

 

Avtal mellan Europeiska unionen och Republiken Kap Verde om återtagande av personer utan uppehållstillstånd

15

 

 

2013/523/EU

 

*

Rådets beslut av den 18 oktober 2013 om undertecknandet på Europeiska unionens vägnar av det ändrade samförståndsavtalet med Amerikas förenta stater om import av nötkött från djur som inte behandlats med vissa tillväxtbefrämjande hormoner och Förenta staternas tillämpning av höjda avgifter för vissa produkter från Europeiska unionen

35

 

 

FÖRORDNINGAR

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 1016/2013 av den 23 oktober 2013 om godkännande av ett preparat av en mikroorganismstam DSM 11798 av familjen Coriobacteriaceae som fodertillsats för svin (1)

36

 

*

Kommissionens förordning (EU) nr 1017/2013 av den 23 oktober 2013 om icke-godkännande av vissa andra hälsopåståenden om livsmedel än sådana som avser minskad sjukdomsrisk och barns utveckling och hälsa (1)

39

 

*

Kommissionens förordning (EU) nr 1018/2013 av den 23 oktober 2013 om ändring av förordning (EU) nr 432/2012 om fastställande av en förteckning över andra godkända hälsopåståenden om livsmedel än sådana som avser minskad sjukdomsrisk och barns utveckling och hälsa (1)

43

 

*

Kommissionens förordning (EU) nr 1019/2013 av den 23 oktober 2013 om ändring av bilaga I till förordning (EG) nr 2073/2005 vad gäller histamin i fiskeriprodukter (1)

46

 

 

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 1020/2013 av den 23 oktober 2013 om fastställande av schablonimportvärden för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

48

 

 

BESLUT

 

 

2013/524/EU

 

*

Rådets beslut av den 17 oktober 2013 om den ståndpunkt som ska intas på Europeiska unionens vägnar i blandade EU–Efta-kommittén för gemensam transitering angående antagandet av ett beslut om ändring av konventionen av den 20 maj 1987 om ett gemensamt transiteringsförfarande vad gäller ändring av HS-nummer och förpackningskoder

50

 

 

2013/525/EU

 

*

Rådets genomförandebeslut av den 22 oktober 2013 om ändring av genomförandebeslut 2011/77/EU om beviljande av ekonomiskt bistånd från unionen till Irland

71

 

 

III   Andra akter

 

 

EUROPEISKA EKONOMISKA SAMARBETSOMRÅDET

 

*

Beslut av EFTAS övervakningsmyndighet nr 394/11/COL av den 14 december 2011 om ändring, för åttiotredje gången, av procedurreglerna och de materiella reglerna inom området för statligt stöd genom införandet av ett nytt kapitel om tillämpning, från och med den 1 januari 2012, av reglerna om statligt stöd på stödåtgärder till förmån för banker med anledning av finanskrisen

72

 


 

(1)   Text av betydelse för EES

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top