Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2013:247:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, L 247, 18 september 2013


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0820

doi:10.3000/19770820.L_2013.247.swe

Europeiska unionens

officiella tidning

L 247

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

56 årgången
18 september 2013


Innehållsförteckning

 

II   Icke-lagstiftningsakter

Sida

 

 

FÖRORDNINGAR

 

*

Kommissionens delegerade förordning (EU) nr 885/2013 av den 15 maj 2013 om komplettering av Europaparlamentets och rådets ITS-direktiv 2010/40/EU vad gäller tillhandahållande av informationstjänster för säkra och skyddade parkeringsplatser för lastbilar och kommersiella fordon (1)

1

 

*

Kommissionens delegerade förordning (EU) nr 886/2013 av den 15 maj 2013 om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/40/EU vad gäller data och förfaranden för kostnadsfritt tillhandahållande, när så är möjligt, av ett minimum av vägsäkerhetsrelaterad universell trafikinformation för användare (1)

6

 

*

Kommissionens delegerade förordning (EU) nr 887/2013 av den 11 juli 2013 om ersättande av bilagorna II och III till Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 211/2011 om medborgarinitiativet

11

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 888/2013 av den 16 september 2013 om införande av en beteckning i registret över skyddade ursprungsbeteckningar och skyddade geografiska beteckningar (Oignon de Roscoff [SUB])

20

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 889/2013 av den 16 september 2013 om godkännande av en större ändring av produktspecifikationen för en beteckning som tagits upp i registret över skyddade ursprungsbeteckningar och skyddade geografiska beteckningar [Chufa de Valencia (SUB)]

22

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 890/2013 av den 16 september 2013 om godkännande av en mindre ändring av produktspecifikationen för en beteckning som tagits upp i registret över skyddade ursprungsbeteckningar och skyddade geografiska beteckningar (Amarene Brusche di Modena [SGB])

24

 

*

Kommissionens förordning (EU) nr 891/2013 av den 16 september 2013 om förbud mot fiske efter storögd tonfisk i Atlanten med fartyg som för portugisisk flagg

29

 

*

Kommissionens förordning (EU) nr 892/2013 av den 16 september 2013 om förbud mot fiske efter kungsfiskar i EU-vatten och internationella vatten i V; internationella vatten i XII och XIV med fartyg som för fransk flagg

31

 

*

Kommissionens förordning (EU) nr 893/2013 av den 16 september 2013 om förbud mot fiske efter makrill i IIIa och IVbc med fartyg som för nederländsk flagg

33

 

 

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 894/2013 av den 17 september 2013 om fastställande av schablonimportvärden för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

35

 

 

BESLUT

 

 

2013/457/EU

 

*

Rådets beslut av den 16 september 2013 om utnämning av en domare vid Europeiska unionens personaldomstol

37

 

 

RIKTLINJER

 

 

2013/458/EU

 

*

Europeiska centralbankens riktlinje av den 30 juli 2013 om ändring av riktlinje ECB/2011/23 om Europeiska centralbankens krav på statistikrapportering inom området extern statistik (ECB/2013/25)

38

 

 

Rättelser

 

*

Rättelse till gemensamma EES-kommitténs beslut nr 46/2013 av den 15 mars 2013 om ändring av bilaga XXI (Statistik) till EES-avtalet (EUT L 231 av den 29.8.2013)

43

 

 

 

*

Meddelande till läsarna – Rådets förordning (EU) nr 216/2013 av den 7 mars 2013 om elektroniskt offentliggörande av Europeiska unionens officiella tidning (se omslagets tredje sida)

s3

 

*

Meddelande till läsaren – Sättet att hänvisa till rättsakter (se omslagets tredje sida)

s3

 


 

(1)   Text av betydelse för EES

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top