Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2013:218:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, L 218, 14 augusti 2013


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0820

doi:10.3000/19770820.L_2013.218.swe

Europeiska unionens

officiella tidning

L 218

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

56 årgången
14 augusti 2013


Innehållsförteckning

 

I   Lagstiftningsakter

Sida

 

 

DIREKTIV

 

*

Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/38/EU av den 12 augusti 2013 om ändring av direktiv 2009/16/EG om hamnstatskontroll (1)

1

 

*

Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/40/EU av den 12 augusti 2013 om angrepp mot informationssystem och om ersättande av rådets rambeslut 2005/222/RIF

8

 

 

BESLUT

 

*

Europaparlamentets och rådets beslut nr 778/2013/EU av den 12 augusti 2013 om ytterligare makroekonomiskt bistånd till Georgien

15

 

 

II   Icke-lagstiftningsakter

 

 

FÖRORDNINGAR

 

 

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 779/2013 av den 13 augusti 2013 om fastställande av schablonimportvärden för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

24

 

 

BESLUT

 

 

2013/430/EU

 

*

Kommissionens genomförandebeslut av den 12 augusti 2013 om de överförda beloppen för budgetåret 2014 från de nationella stödprogrammen i vinsektorn till systemet med samlat gårdsstöd i enlighet med rådets förordning (EG) nr 1234/2007 [delgivet med nr C(2013) 5180]

26

 

 

2013/431/EU

 

*

Kommissionens genomförandebeslut av den 12 augusti 2013 om tillstånd för medlemsstaterna att förlänga provisoriska godkännanden som beviljats de verksamma ämnena benalaxyl-M och valifenalat [delgivet med nr C(2013) 5184]  (1)

28

 

 

Rättelser

 

*

Rättelse till Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/105/EG av den 16 december 2008 om miljökvalitetsnormer inom vattenpolitikens område och ändring och senare upphävande av rådets direktiv 82/176/EEG, 83/513/EEG, 84/156/EEG, 84/491/EEG och 86/280/EEG, samt om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/60/EG (EUT L 348 av den 24.12.2008)

30

 

 

 

*

Meddelande till läsarna – Rådets förordning (EU) nr 216/2013 av den 7 mars 2013 om elektroniskt offentliggörande av Europeiska unionens officiella tidning (se omslagets tredje sida)

s3

 

*

Meddelande till läsaren – Sättet att hänvisa till rättsakter(se omslagets tredje sida)

s3

 


 

(1)   Text av betydelse för EES

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top