Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2013:213:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, L 213, 8 augusti 2013


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0820

doi:10.3000/19770820.L_2013.213.swe

Europeiska unionens

officiella tidning

L 213

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

56 årgången
8 augusti 2013


Innehållsförteckning

 

II   Icke-lagstiftningsakter

Sida

 

 

FÖRORDNINGAR

 

*

Kommissionens delegerade förordning (EU) nr 759/2013 av den 30 april 2013 om ändring av förordning (EG) nr 809/2004 i fråga om minimikrav för information i fråga om konvertibla och utbytbara skuldebrev (1)

1

 

*

Kommissionens förordning (EU) nr 760/2013 av den 6 augusti 2013 om förbud mot fiske efter blåfenad tonfisk i Atlanten, öster om 45° V, och i Medelhavet med fartyg och fällor som för flagg från eller är registrerade i Portugal

10

 

*

Kommissionens förordning (EU) nr 761/2013 av den 6 augusti 2013 om förbud mot fiske efter tobisfiskar och därtill hörande bifångster i EU-vatten i IIa, IIIa och IV och EU-vatten i förvaltningsområdena 1, 2, 3, 4 och 6 för tobisfiskar, utom vatten inom sex sjömil från Förenade kungarikets baslinjer vid Shetland, Fair Isle och Foula, med fartyg som för brittisk flagg

12

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 762/2013 av den 7 augusti 2013 om ändring av genomförandeförordning (EU) nr 540/2011 vad gäller förlängning av godkännandeperioderna för de verksamma ämnena klorpyrifos, klorpyrifosmetyl, mankozeb, maneb, MCPA, MCPB och metiram (1)

14

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 763/2013 av den 7 augusti 2013 om ändring av förordning (EG) nr 637/2009 vad gäller klassificering av vissa växtarter för bedömning av sortbenämningars lämplighet för arter (1)

16

 

 

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 764/2013 av den 7 augusti 2013 om fastställande av schablonimportvärden för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

18

 

 

DIREKTIV

 

*

Kommissionens genomförandedirektiv 2013/45/EU av den 7 augusti 2013 om ändring av rådets direktiv 2002/55/EG och 2008/72/EG samt kommissionens direktiv 2009/145/EG vad gäller det botaniska namnet på tomat (1)

20

 

 

BESLUT

 

 

2013/427/EU

 

*

Kommissionens genomförandebeslut av den 2 augusti 2013 om finansiellt stöd från unionen till planen för nödvaccination mot klassisk svinpest i Lettland och Vitryssland och till övervakningsåtgärder i Lettland, Litauen och Vitryssland i samband med de nödåtgärder som vidtagits för att bekämpa sjukdomen [delgivet med nr C(2013) 4980]

22

 

 

Rättelser

 

*

Rättelse till kommissionens genomförandebeslut 2013/163/EU av den 26 mars 2013 om fastställande av BAT-slutsatser gällande produktion av cement, kalk och magnesiumoxid, i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/75/EU om industriutsläpp (EUT L 100 av den 9.4.2013)

29

 

 

 

*

Meddelande till läsarna – Rådets förordning (EU) nr 216/2013 av den 7 mars 2013 om elektroniskt offentliggörande av Europeiska unionens officiella tidning (se omslagets tredje sida)

s3

 

*

Meddelande till läsaren – Sättet att hänvisa till rättsakter(se omslagets tredje sida)

s3

 


 

(1)   Text av betydelse för EES

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top