EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2013:202:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, L 202, 27 juli 2013


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0820

doi:10.3000/19770820.L_2013.202.swe

Europeiska unionens

officiella tidning

L 202

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

56 årgången
27 juli 2013


Innehållsförteckning

 

II   Icke-lagstiftningsakter

Sida

 

 

INTERNATIONELLA AVTAL

 

*

Information om ikraftträdandet av avtalet mellan Europeiska unionen och Ukraina om ändring av avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Ukraina om förenklat utfärdande av viseringar

1

 

*

Information om ikraftträdandet av avtalet mellan Europeiska unionen och Republiken Moldavien om ändring av avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Republiken Moldavien om förenklat utfärdande av viseringar

1

 

 

FÖRORDNINGAR

 

*

Rådets genomförandeförordning (EU) nr 721/2013 av den 22 juli 2013 om ändring av genomförandeförordning (EU) nr 405/2011 om införande av en slutgiltig utjämningstull och om slutgiltigt uttag av den provisoriska tullen på import av vissa stänger av rostfritt stål med ursprung i Indien

2

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 722/2013 av den 25 juli 2013 om klassificering av vissa varor i Kombinerade nomenklaturen

6

 

*

Kommissionens förordning (EU) nr 723/2013 av den 26 juli 2013 om ändring av bilaga II till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1333/2008 vad gäller användning av extrakt av rosmarin (E 392) i visst kött och vissa fiskprodukter med låg fetthalt (1)

8

 

*

Kommissionens förordning (EU) nr 724/2013 av den 26 juli 2013 om ändring av förordning (EU) nr 231/2012 vad gäller specifikationerna för flera polyoler (1)

11

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 725/2013 av den 26 juli 2013 om godkännande av ammoniumklorid som fodertillsats för idisslare, katter och hundar (innehavare av godkännandet: BASF SE) (1)

17

 

 

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 726/2013 av den 26 juli 2013 om fastställande av schablonimportvärden för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

20

 

 

BESLUT

 

 

2013/399/Gusp

 

*

Beslut EUTM Mali/1/2013 av kommittén för utrikes- och säkerhetspolitik av den 19 juli 2013 om utnämning av EU:s uppdragschef för Europeiska unionens militära uppdrag i syfte att bidra till utbildning av den maliska försvarsmakten (EUTM Mali)

22

 

 

2013/400/Gusp

 

*

Beslut EUCAP Nestor/3/2013 av kommittén för utrikes- och säkerhetspolitik av den 23 juli 2013 om utnämning av uppdragschef för Europeiska unionens uppdrag för regional maritim kapacitetsuppbyggnad på Afrikas horn (EUCAP Nestor)

23

 

 

2013/401/Gusp

 

*

Beslut EUCAP Sahel Niger/1/2013 av kommittén för utrikes- och säkerhetspolitik av den 23 juli 2013 om förlängning av mandatet för chefen för Europeiska unionens GSFP-uppdrag i Niger (EUCAP Sahel Niger)

24

 

 

2013/402/EU

 

*

Kommissionens beslut av den 16 april 2013 om den åtgärd nr SA.20112 (C 35/2006) som Sverige har genomfört till förmån för Konsum Jämtland ekonomisk förening [delgivet med nr C(2013) 1913]  (1)

25

 

 

2013/403/EU

 

*

Kommissionens genomförandebeslut av den 25 juli 2013 om godkännande av vissa ändrade program för utrotning, bekämpning och övervakning av djursjukdomar och zoonoser för år 2013 och om ändring av genomförandebeslut 2012/761/EU vad gäller unionens finansiella stöd till vissa program som godkänts genom det beslutet [delgivet med nr C(2013) 4663]

30

 

 

2013/404/EU

 

*

Kommissionens genomförandebeslut av den 25 juli 2013 om tillstånd för Tyskland att på sitt territorium förbjuda saluföring av vissa hampsorter som förtecknas i den gemensamma sortlistan för arter av lantbruksväxter enligt rådets direktiv 2002/53/EG [delgivet med nr C(2013) 4702]

33

 


 

(1)   Text av betydelse för EES

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top