Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2013:195:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, L 195, 18 juli 2013


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0820

doi:10.3000/19770820.L_2013.195.swe

Europeiska unionens

officiella tidning

L 195

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

56 årgången
18 juli 2013


Innehållsförteckning

 

II   Icke-lagstiftningsakter

Sida

 

 

INTERNATIONELLA AVTAL

 

*

Avtal mellan Europeiska gemenskapen och Konungariket Danmark om domstols behörighet och om erkännande och verkställighet av domar på privaträttens område

1

 

 

FÖRORDNINGAR

 

*

Rådets förordning (EU) nr 678/2013 av den 9 juli 2013 om ändring av förordning (EG) nr 974/98 vad gäller införandet av euron i Lettland

2

 

*

Rådets förordning (EU) nr 679/2013 av den 15 juli 2013 om fastställande av de korrigeringskoefficienter som ska tillämpas från och med den 1 juli 2011 till och med den 30 juni 2012 och de korrigeringskoefficienter som ska tillämpas från och med den 1 juli 2012 på lönerna till de tjänstemän, tillfälligt anställda och kontraktsanställda vid Europeiska unionen som tjänstgör i tredjeländer

3

 

*

Rådets förordning (EU) nr 680/2013 av den 15 juli 2013 om ändring av förordning (EU) nr 1259/2012 om fördelningen av fiskemöjligheter inom ramen för protokollet om fastställande av de fiskemöjligheter och den ekonomiska ersättning som föreskrivs i partnerskapsavtalet om fiske mellan Europeiska unionen och Islamiska republiken Mauretanien under en period av två år

15

 

*

Kommissionens förordning (EU) nr 681/2013 av den 17 juli 2013 om ändring av del III i bilaga II till Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/48/EG om leksakers säkerhet (1)

16

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 682/2013 av den 17 juli 2013 om ändring för hundranittiosjätte gången av rådets förordning (EG) nr 881/2002 om införande av vissa särskilda restriktiva åtgärder mot vissa med nätverket al-Qaida associerade personer och enheter

18

 

 

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 683/2013 av den 17 juli 2013 om fastställande av schablonimportvärden för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

20

 

 

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 684/2013 av den 17 juli 2013 om utfärdande av licenser för import av vitlök under delperioden 1 september 2013–30 november 2013

22

 

 

BESLUT

 

 

2013/387/EU

 

*

Rådets beslut av den 9 juli 2013 om Lettlands införande av euron den 1 januari 2014

24

 

 

2013/388/EU

 

*

Europeiska centralbankens beslut av den 5 juli 2013 om tillfälliga åtgärder som rör godtagande av omsättningsbara skuldinstrument som emitterats eller fullt ut garanteras av Republiken Cypern (ECB/2013/22)

27

 

 

 

*

Meddelande till läsarna – Rådets förordning (EU) nr 216/2013 av den 7 mars 2013 om elektroniskt offentliggörande av Europeiska unionens officiella tidning (se omslagets tredje sida)

s3

 


 

(1)   Text av betydelse för EES

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top