EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2013:173:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, L 173, 26 juni 2013


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0820

doi:10.3000/19770820.L_2013.173.swe

Europeiska unionens

officiella tidning

L 173

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

56 årgången
26 juni 2013


Innehållsförteckning

 

II   Icke-lagstiftningsakter

Sida

 

 

INTERNATIONELLA AVTAL

 

*

Meddelande om ikraftträdandet av avtalet genom skriftväxling mellan Europeiska unionen och Amerikas förenta stater i enlighet med artiklarna XXIV.6 och XXVIII i allmänna tull- och handelsavtalet (Gatt) 1994 om ändring av medgivanden i Republiken Bulgariens och Rumäniens bindningslistor i samband med anslutningen till Europeiska unionen

1

 

 

FÖRORDNINGAR

 

*

Kommissionens förordning (EU) nr 611/2013 av den 24 juni 2013 om åtgärder tillämpliga på anmälan av personuppgiftsbrott enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/58/EG vad gäller personlig integritet och elektronisk kommunikation

2

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 612/2013 av den 25 juni 2013 om driften av registren över ekonomiska aktörer och skatteupplag, driftsstatistik och rapportering enligt rådets förordning (EU) nr 389/2012 om administrativt samarbete i fråga om punktskatter

9

 

*

Kommissionens förordning (EU) nr 613/2013 av den 25 juni 2013 om ändring av förordning (EG) nr 1451/2007 vad gäller ytterligare verksamma ämnen som ska granskas enligt granskningsprogrammet

34

 

 

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 614/2013 av den 25 juni 2013 om fastställande av schablonimportvärden för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

38

 

 

BESLUT

 

 

2013/313/EU

 

*

Rådets genomförandebeslut av den 21 juni 2013 om ändring av genomförandebeslut 2011/77/EU om beviljande av ekonomiskt bistånd från unionen till Irland

40

 

 

2013/314/EU

 

*

Rådets beslut av den 21 juni 2013 om upphävande av beslut 2010/286/EU om förekomsten av ett alltför stort underskott i Italien

41

 

 

2013/315/EU

 

*

Rådets beslut av den 21 juni 2013 om upphävande av beslut 2004/918/EG om förekomsten av ett alltför stort underskott i Ungern

43

 

 

2013/316/EU

 

*

Rådets beslut av den 21 juni 2013 om upphävande av beslut 2009/588/EG om förekomsten av ett alltför stort underskott i Litauen

46

 

 

2013/317/EU

 

*

Rådets beslut av den 21 juni 2013 om upphävande av beslut 2009/591/EG om förekomsten av ett alltför stort underskott i Lettland

48

 

 

2013/318/EU

 

*

Rådets beslut av den 21 juni 2013 om upphävande av beslut 2009/590/EG om förekomsten av ett alltför stort underskott i Rumänien

50

 

 

2013/319/EU

 

*

Rådets beslut av den 21 juni 2013 om förekomsten av ett alltför stort underskott i Malta

52

 

*

Rådets beslut 2013/320/Gusp av den 24 juni 2013 till stöd för fysisk säkerhet och lagerhantering som minskar risken för olaglig handel med handeldvapen och lätta vapen och ammunition i Libyen och dess region

54

 

 

ARBETSORDNINGAR OCH RÄTTEGÅNGSREGLER

 

*

Ändring av domstolens rättegångsregler

65

 

*

Ändring av tribunalens rättegångsregler

66

 

 

AKTER SOM ANTAS AV ORGAN SOM INRÄTTATS GENOM INTERNATIONELLA AVTAL

 

 

2013/321/EU

 

*

Beslut nr 1/2013 av AVS–EU-ministerrådet av den 7 juni 2013 om antagande av ett protokoll om den fleråriga budgetramen för perioden 2014–2020 för partnerskapsavtalet mellan medlemmarna i gruppen av stater i Afrika, Västindien och Stillahavsområdet, å ena sidan, och Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å andra sidan

67

 

 

2013/322/EU

 

*

Beslut nr 2/2013 av AVS–EU-ministerrådet av den 7 juni 2013 om ansökan från Förbundsrepubliken Somalia om observatörsstatus med avseende på, och påföljande anslutning till, partnerskapsavtalet mellan medlemmarna i gruppen av stater i Afrika, Västindien och Stillahavsområdet, å ena sidan, och Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å andra sidan

70

 

 

Rättelser

 

*

Rättelse till kommissionens genomförandebeslut 2012/830/EU av den 7 december 2012 om ett kompletterande ekonomiskt bidrag till medlemsstaternas program för kontroll, inspektion och övervakning av fiske för 2012 (EUT L 356 av den 22.12.2012)

71

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top