EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2013:164:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, L 164, 18 juni 2013


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0820

doi:10.3000/19770820.L_2013.164.swe

Europeiska unionens

officiella tidning

L 164

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

56 årgången
18 juni 2013


Innehållsförteckning

 

II   Icke-lagstiftningsakter

Sida

 

 

FÖRORDNINGAR

 

*

Kommissionens förordning (EU) nr 550/2013 av den 11 juni 2013 om förbud mot fiske efter torsk i Kattegatt med fartyg som för svensk flagg

1

 

*

Kommissionens förordning (EU) nr 551/2013 av den 11 juni 2013 om tillfälligt förbud mot fiske efter kungsfiskar i Nafo 3M med fartyg som för Europeiska unionens flagg

3

 

*

Kommissionens förordning (EU) nr 552/2013 av den 12 juni 2013 om förbud mot fiske efter beryxar i EU-vatten och internationella vatten i III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII och XIV med fartyg som för spansk flagg

5

 

*

Kommissionens förordning (EU) nr 553/2013 av den 13 juni 2013 om förbud mot fiske efter lubb i EU-vatten och internationella vatten i V, VI och VII med fartyg som för spansk flagg

7

 

*

Kommissionens förordning (EU) nr 554/2013 av den 13 juni 2013 om förbud mot fiske efter kolja i VIIb-k, VIII, IX och X samt i EU-vatten i Cecaf 34.1.1 med fartyg som för spansk flagg

9

 

*

Kommissionens förordning (EU) nr 555/2013 av den 14 juni 2013 om ändring av förordning (EU) nr 142/2011 vad gäller transitering av vissa animaliska biprodukter från Bosnien och Hercegovina (1)

11

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 556/2013 av den 14 juni 2013 om ändring av förordningarna (EG) nr 798/2008, (EU) nr 206/2010, (EU) nr 605/2010 och (EU) nr 28/2012 vad gäller transitering av vissa produkter av animaliskt ursprung från Bosnien och Hercegovina (1)

13

 

*

Kommissionens förordning (EU) nr 557/2013 av den 17 juni 2013 om tillämpning av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 223/2009 om europeisk statistik vad gäller tillgång till konfidentiella uppgifter för vetenskapliga syften och om upphävande av kommissionens förordning (EG) nr 831/2002 (1)

16

 

 

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 558/2013 av den 17 juni 2013 om fastställande av schablonimportvärden för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

20

 

 

BESLUT

 

 

2013/290/EU

 

*

Kommissionens genomförandebeslut av den 14 juni 2013 om ändring av beslut 2009/821/EG vad gäller förteckningarna över gränskontrollstationer och veterinärenheter i Traces med anledning av Kroatiens anslutning [delgivet med nr C(2013) 3474]  (1)

22

 

 

2013/291/EU

 

*

Kommissionens genomförandebeslut av den 14 juni 2013 om övergångsbestämmelser för vissa produkter av animaliskt ursprung som omfattas av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 853/2004 och som förs in till Kroatien från tredjeländer före den 1 juli 2013 [delgivet med nr C(2013) 3475]  (1)

25

 

 

2013/292/EU

 

*

Kommissionens genomförandebeslut av den 14 juni 2013 om ändring av beslut 2007/777/EG vad gäller transitering från Bosnien och Hercegovina av vissa köttprodukter och behandlade magar, blåsor och tarmar avsedda att användas som livsmedel [delgivet med nr C(2013) 3484]  (1)

27

 

 

 

*

Meddelande till läsarna – Rådets förordning (EU) nr 216/2013 av den 7 mars 2013 om elektroniskt offentliggörande av Europeiska unionens officiella tidning (se omslagets tredje sida)

s3

 


 

(1)   Text av betydelse för EES

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top