Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2013:139:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, L 139, 25 maj 2013


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0820

doi:10.3000/19770820.L_2013.139.swe

Europeiska unionens

officiella tidning

L 139

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

56 årgången
25 maj 2013


Innehållsförteckning

 

II   Icke-lagstiftningsakter

Sida

 

 

FÖRORDNINGAR

 

*

Rådets förordning (EU) nr 479/2013 av den 13 maj 2013 om medgivande av undantag från kravet på att inge summariska införsel- och utförseldeklarationer för unionsvaror som transporteras genom Neumkorridoren

1

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 480/2013 av den 24 maj 2013 om ändring av genomförandeförordning (EU) nr 788/2012 vad gäller perioden för frivillig analys av vissa bekämpningsmedel (1)

4

 

*

Kommissionens förordning (EU) nr 481/2013 av den 24 maj 2013 om anpassning av genomförandeförordning (EU) nr 788/2012 vad gäller antalet prover som Kroatien ska ta och analysera avseende kombinationer av produkter och bekämpningsmedel (1)

5

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 482/2013 av den 24 maj 2013 om ändring av förordning (EU) nr 206/2010 om fastställande av förteckningar över tredjeländer, områden eller delar därav från vilka det är tillåtet att föra in vissa djur och färskt kött till Europeiska unionen samt kraven för veterinärintyg (1)

6

 

*

Kommissionens förordning (EU) nr 483/2013 av den 24 maj 2013 om ändring av bilaga III till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1223/2009 om kosmetiska produkter (1)

8

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 484/2013 av den 24 maj 2013 om ändring av förordning (EG) nr 718/2007 om tillämpning av rådets förordning (EG) nr 1085/2006 om upprättande av ett instrument för stöd inför anslutningen

11

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 485/2013 av den 24 maj 2013 om ändring av genomförandeförordning (EU) nr 540/2011 vad gäller villkoren för godkännande av de verksamma ämnena klotianidin, tiametoxam och imidakloprid samt om förbud mot användning och försäljning av utsäde som behandlats med växtskyddsmedel innehållande dessa verksamma ämnen (1)

12

 

 

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 486/2013 av den 24 maj 2013 om fastställande av schablonimportvärden för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

27

 

 

BESLUT

 

 

2013/235/EU

 

*

Kommissionens genomförandebeslut av den 23 maj 2013 om ändring av beslut 2009/821/EG vad gäller förteckningarna över gränskontrollstationer och veterinärenheter i Traces [delgivet med nr C(2013) 2905]  (1)

29

 

 

 

*

Meddelande till läsarna – Rådets förordning (EU) nr 216/2013 av den 7 mars 2013 om elektroniskt offentliggörande av Europeiska unionens officiella tidning (se omslagets tredje sida)

s3

 


 

(1)   Text av betydelse för EES

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top